default_mobilelogo
 
Od lewej: Marcin Dąbrowski, Hubert Kubicki z córką Matyldą Marią, ks. Ryszard Skocz, Wojciech Kubicki, ks. Zenon Hnatczak, Arkadiusz Łanda, Marcin Siemczonek, Marek Kubicki z wnukiem Kazimierzem.  
Pierwszą Mszę świętą w intencji śp. abpa Józefa Teofila Teodorowicza w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu odprawił ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski dnia 26 października 2008 roku przy okazji poświęcenia stojącego na placu przykościelnym pomnika upamiętniającego świetlaną postać Arcybiskupa. Proboszczem w Osetnie (nasza parafia) był wówczas ks. Jan Baszak. Od tamtej pory w pierwszą niedzielę grudnia odprawiana jest u nas barbórkowa Msza św. w intencji okolicznych górników i abpa J.T.Teodorowicza, bowiem właśnie 4 grudnia 1938 roku Dobry Pan zamknął Jego oczy. Kolejny proboszcz ks. Tomasz Czabator był pomysłodawcą namalowania obrazu z podobizną abpa Teodorowicza, co wprawną swą ręką wykonał Tomasz Arkadiusz Wojnowski w roku 2013. Obecny proboszcz ks. Ryszard Skocz kontynuuje odprawianie Mszy w intencji górników i abp Teodorowicza. Powoli staje się to chyba tradycją. Cieszy fakt, że każdego roku do lokalnej grupy górników dołączają nowe osoby, co jest jakąś formą promowania osoby abpaTeodorowicza, bo niestety jest postacią zapomnianą.
 
  Znicz przy pomniku abpa J.T.Teodorowicza
zapala Marcin Siemczonek
W niedzielę 5 dnia grudnia 2021 r. odprawiona została Msza święta w intencji „O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Świętej Barbary dla Górników z Ryczenia oraz dar życia wiecznego dla zmarłego Arcybiskupa Józefa Teodorowicza”, którą celebrowali ks. Ryszard Skocz z Osetna i ks. ks. Zenon Hnatczak ze Wschowy. Po jej odprawieniu wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie górników i księży na schodach wejściowych do naszego kościoła, po czym reprezentant braci górniczej kolega Marcin Siemczonek zapalił znicz pod pomnikiem Abpa J.T. Teodorowicza.
Po 13 latach, które upłynęły od poświęcenia pomnika wyblakła złota farba pokrywająca napisy tak pięknie wykute w granitowej płycie przez miejscowego kamieniarza Jacka Tańskiego. Myślę, że na następną Mszę św. w intencji Arcybiskupa i górników zostaną odnowione i w jakiś sposób zabezpieczone. Mamy na to trochę czasu.
Szczęść Boże.
Marek Kubicki, ryczenianin z urodzenia i z wyboru 
zdjęcia: Natalia Klinszport-Kubicka