default_mobilelogo

 

 

Abp senior Edmund Piszcz, po prawej – ks. Rafał Krawczyk (w tyle za nim – Edward Mier-Jędrzejowicz), po lewej – ks. Karnik Howsepian. Ks. Henryk Błaszczyk – pierwszy z lewej.

Fo t. Krzysztof Kaszubski, ro.com.pl

   

Mała Armenia w Klebarku Wielkim

Na zaproszenie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Ambasady Armenii w Polsce i wspólnoty Ormian na Warmii i Mazurach w niedzielę 8 listopada 2015 roku do Klebarka Wielkiego zjechali Ormianie i Polacy z całej Polski, aby wspólnie uczcić pamięć ofiar ludobójstwa Ormian.

Miejsce nie było przypadkowe. Klebark Wielki od lat związany jest z Ormianami, a to za sprawą ks. prałata Henryka Błaszczyka, rektora klebarckiego Sanktuarium Krzyża Świętego i rektora miejscowego Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, kapłana niezwykle zaangażowanego w niesienie pomocy szpitalniczej i charytatywnej Ormianom. To dzięki staraniom ks. Błaszczyka w Klebarku Wielkim otwarto Dom Ormiański – placówkę, gdzie stale przebywają Ormianie wymagający poważnej opieki lekarskiej, zaś przy neogotyckim klebarskim kościele odsłonięto w 2012 r. ormiański chaczkar, wykuty w wulkanicznym tufie i sprowadzony prosto z Armenii. W swojej działalności dobroczynnej ks. prałat Błaszczyk blisko współpracuje także z ormiańsko katolickim Ordynariatem Europy Wschodniej z siedzibą w Giumri w Armenii, m.in. wspierając leczenie ciężko chorych Ormian z Armenii, Gruzji i Rosji.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się rzymskokatolicką mszą św. z elementami ormiańskimi, której przewodniczył arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej Edmund Piszcz, zaś koncelebrowali: ks. Rafał Krawczyk – proboszcz ormiańsko katolickiej parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie, oraz ks. Karnik Howsepian z Armenii – delegat abpa Rafaela Minassiana, ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików. Podczas liturgii, w której wzięli udział m.in. ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan i małżonka, konsul Republiki Armenii w Polsce Tigran Vardanyan z małżonką, polscy kawalerowie maltańscy (w tym wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maciej Koszutski oraz Edward Mier-Jędrzejowicz), senator Łukasz Abgarowicz i wysocy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, odczytano również ten fragment listu Konferencji Episkopatu Polski poświęconego prześladowaniom chrześcijan, który dotyczył wspomnienia ludobójstwa Ormian i innych chrześcijan dokonanego przed 100 laty w Turcji, a także ogłoszono dekret abpa Rafaela Minassiana o nadaniu ks. prałatowi Henrykowi Błaszczykowi – w uznaniu jego działalności charytatywnej na rzecz narodu ormiańskiego – tytułu prałata Kościoła ormiańsko katolickiego (dzajragujn wardapet).
Następnie księża Rafał Krawczyk i Karnik Howsepian poprowadzili przy klebarskim chaczkarze modlitwę za zmarłych, po której zebrani udali się do sali konferencyjnej, gdzie wysłuchano prelekcji ks. Błaszczyka na temat roli krzyża w historii i kulturze pasyjnej narodu ormiańskiego oraz wystąpienia niżej podpisanego na temat historii narodu ormiańskiego. Całość zakończyły oficjalne przemówienia zgromadzonych dostojnych gości oraz uroczysty obiad w siedzibie Rektoratu Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego.
Podniosły nastrój, który towarzyszył uroczystościom w Klebarku Wielkim, pozostawił w ich uczestnikach przekonanie, że było to godne zwieńczenie ormiańskiego Roku Pamięci 1915–2015.

Armen Artwich
                                                                                                                             Awedis nr 25 zima 2015

radio Olsztyn
TVP Olsztyn