default_mobilelogo


Abp Salvatore Pennacchio, nowy nuncjusz apostolski w Polsce spotkał się z dziennikarzami podczas debaty zorganizowanej wokół książki ks. prof. Józefa Naumowicza „Historia świątecznej choinki”.
Spotkanie odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich z udziałem kard. Kazimierza Nycza oraz JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego.
Debata na kanwie książki wybitnego patrologa ks. prof. Józefa Naumowicza z UKSW w była pierwszym, po październikowym briefingu na lotnisku Chopina, spotkaniem nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce z dziennikarzami.

W parafii centralnej w Warszawie, 4 grudnia mieliśmy uroczystą mszę św.. Celebransem był gość specjalny, ks. Narek Mnoyan, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii pw. św. Grzegorza z Nareku w Erywaniu. Część z nas, miała okazję spotkać ks. Nareka w trakcie wizyty u wiedeńskich mechitarystów, z tym większą radością powitaliśmy go w Warszawie. Ks. Narekowi towarzyszył w celebrowaniu mszy ks. Józef Naumowicz. Tłumaczem słów ks. Nareka, była pani Tereza Karapertyan, rodowita Ormianka od dwóch lat mieszkająca w Polsce, która z księdzem przyjechała z Klebarku, gdzie zatrzymał się gość z Armenii. Tereza bardzo wydajnie wsparła swoim donośnym głosem naszych chórzystów. W homilii ks. Narek nawiązał do trwającej pięćdziesiątnicy, która w naszym kraju bardzo się zlatynizowała. Mało kto obecnie przestrzega 50 dni postu. Namawiał również do czynnego śpiewania w trakcie mszy świętej, uznając że poprzez śpiew chóru, diakona i księdza zbliżamy się do Pana Boga. Na zakończenie mszy św. ks. Naumowicz zaprosił ks. Nareka do odwiedzin w naszej parafii, przy każdej okazji jego pobytu w Polsce. Po mszy udaliśmy się do siedziby Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na tradycyjną herbatę, ale przede wszystkim w celu zaprezentowania gościowi z Armenii naszych zbiorów. Spotkanie było niezwykle sympatyczne, rozstaliśmy się z nadzieją na podobne w najbliższym czasie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

          20 listopada, w parafii centralnej p. w. św. Grzegorza z Nareku, mszę św. sprawował ks. Józef Naumowicz. Msza ta, jak przypomniał ksiądz, rozpoczęła w kościele ormiańskokatolickim pierwszy tydzień postu, a zarazem pięćdziesiątnicę przygotowania duchowego w oczekiwaniu na narodziny Jezusa. W swojej homilii ks. Józef nawiązał do ewangelii o natrętnym sąsiedzie, przypominając słowa Chrystusa, że wszyscy którzy wytrwale kołaczą do drzwi i proszą, będą wysłuchani i będzie im dane. Ks. Józef Naumowicz pod koniec mszy specjalną modlitwą i błogosławieństwem, uczcił uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela zamykająca rok liturgiczny, przed 1. niedzielą Adwentu w kościele rzymskokatolickim. Odmówiliśmy również modlitwę za panią Marię Mikuli, wnuczkę Karola, która 14 listopada odeszła do Boga.
Po mszy świętej, przenieśliśmy się do lokalu Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, na pokaz filmu współtworzonego przez Dianę Skaya, Ormianko-Polkę mieszkającą na stałe w Kanadzie. Film jest wzruszającym wspomnieniem dzieciństwa a również relacją jej ciotecznej babci, o pojmaniu i zamordowaniu przez sowietów, w 1938, ojca w Winnicy na Wołyniu. Gościem specjalnym pokazu filmowego, była współpracująca przy jego tworzeniu, pani Aika Tarasow. Wspominała pracę przy powstawaniu i opracowywaniu tego filmu. Przekazała do zbiorów Fundacji egzemplarz wydrukowanych wspomnień, które były inspirację dla Diany Skaya do sfilmowania tej historii.
Przy okazji spotkania, nie obyło się bez poczęstunku ormiańskimi przysmakami, jak zwykle przygotowanymi przez niezawodną Wiole Khnodkharian.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

         

  

   

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką
w niedzielę, 20 listopada (pierwsza niedziela adwentu w rycie ormiańskim)
o godz. 11.00 (uwaga, nie o godz. 17.00):
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.
Z Panem Bogiem,
ks. Józef Naumowicz / Հայր Հովսեփ Նաումովիչ
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
հոգեւոր հովիւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich poprosiła, bym dołączył ich zaproszenie na ten dzień:

Zapraszamy po Mszy św. w niedzielę, 20 listopada (ok. g. 12.30–13.00) do siedziby naszej Fundacji (ul. Zgoda 4 lok. 16, III p.)
na tradycyjne spotkanie po Mszy św.
i na pokaz 30-minutowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. „Ojcu” (http://ojcufilm.com) z 2015 roku,
którego współreżyserką jest Diana Skaya, Ormianko-Polka mieszkająca na stałe w Kanadzie.
Kulisy i ciekawostki dotyczące powstania tego bardzo rodzinnego dla Diany filmu przedstawi nam
specjalny gość – Ajka Tarasow, zaangażowana we współpracę produkcyjną przy powstaniu filmu.
Zapraszamy!
Zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

harmonogram

6 listopada, na ormiańskokatolickiej mszy w parafii centralnej w Warszawie, kościół był pełen wiernych. Mszę celebrował, nasz od niedawna stały opiekun, ks. prof. Józef Naumowicz.
W homilii ksiądz nawiązał do dzisiejszej ewangelii wg św. Łukasza, która mówi o tym, jak Jezus Chrystus wskrzesił zmarłą dziewczynkę, twierdząc, że ona tylko spała, oraz do niedawnego święta zmarłych. Zdarzenie z ewangelii odniósł do znaczenia słowa cmentarz, które w pierwotnym łacińskim brzmieniu określało miejsce do spania. Oznacza to, że wszyscy pochowani w uśpieniu oczekują dnia przebudzenia i w takim znaczeniu powinniśmy myśleć o osobach, które od nas odchodzą. Ksiądz tłumaczył również znaczenie cudów, jakie na ziemi czynił Jezus, a miały one wskazywać na Jego boskie pochodzenie i uwiarygodniać Jego naukę.
Na zakończenie mszy ksiądz zaprosił wiernych na następną na 20 listopada. Tradycyjnie po mszy spotkaliśmy się przy herbacie i słodyczach.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk