default_mobilelogo

 

 

        Drodzy Bracia i Siostry Ormianie!
          Drodzy Parafianie Wspólnoty Ormiańskokatolickiej!
          Miłośnicy i Sympatycy środowiska ormiańskiego!

Powoli, małymi krokami zbliżamy się do Uroczystości Bożego Narodzenia, które szczególnie w tradycji polskiej przeżywamy w gronie rodzinnym, zgromadzeni przy stole wigilijnym dzielimy się opłatkiem na znak życzliwości, przebaczenia i pojednania.
Z tej okazji wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim pokoju i zgody w naszych rodzinach, społecznościach ormiańskich w Polsce, Boże Dziecię niech nam wszystkim błogosławi.
A z okazji tak wyjątkowego i unikalnego ormiańskiego Święta Objawienia Pańskiego i Chrztu Chrystusa życzę wszystkim odrodzenia naszych więzi, naszej chrześcijańskiej pamięci, korzeni i historii, które zrodziły się z chrztu Armenii.

Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia oraz Objawienia i Chrztu Pańskiego!

Również niedługo żegnamy Rok Pański 2015, który dla wszystkich Ormian na świecie – niezależnie od miejsca zamieszkania i przyjętego wyznania – był czasem głębokiej refleksji, modlitwy, zadumy. Czasem pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed stu lat w Imperium Osmańskim. Wtedy to, na mocy decyzji tureckiej władzy, dokonano ludobójczej zbrodni na chrześcijańskim narodzie.
W Polsce upamiętnialiśmy to wydarzenie uczestnicząc w nabożeństwach liturgicznych w lokalnych wspólnotach, marszach i konferencjach.
Dziękujemy Bogu za ten czas i mamy nadzieję, że przyniesie wiele dobrych owoców w naszej społeczności ormiańskiej.
Każdy z nas ma też własne wspomnienia związane z mijającym rokiem. Myślę, że warto zapisać w pamięci piękne i budujące wydarzenia, a te złe przyjąć jako dobrą lekcję, którą nam los zsyła, abyśmy zdali sobie sprawę, jak cudowne jest życie, jak wspaniale jest być Ormianinem i dziedzicem tak prastarej historii Narodu Ormiańskiego.
Nie ważne jest, czy zdążyliśmy się urodzić w Armenii, czy jesteśmy dziedzicami i potomkami Ormian od wieków zamieszkujących Polskę. Ważne jest to, że kochamy swój kraj, tę niegdyś Wielką Armenię, a dziś małą, ale ciągle wierną tradycjom chrześcijańskim. Dziękujemy Bogu Trójjedynemu za ten kończący sie stary rok 2015 i z nadzieją spoglądamy na rozpoczynający się nowy rok 2016.

Życzę Wam, Drodzy Państwo, abyśmy w tym nowym roku jak najczęściej mieli okazję przypominać sobie, kim jesteśmy. Pragnę życzyć wszystkim, aby ten nowy rok był bogaty w inicjatywy budujące i jednoczące wszystkich Ormian w Polsce, abyśmy z optymizmem stawali przed nowymi wyzwaniami.

Z panem Bogiem -

                      ks. Rafał Krawczyk
                        proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie
                                                      pw. św. Grzegorza z Nareku