default_mobilelogo
Świętych głównych apostołów, Piotra i Pawła
Syrpoc gylchawor arakelocyn Petrosi jew Poghos i - Սրբոց գլխաւոր առաքելոցն՝ Պետրոսի եւ Պօղոսի 

Św. Piotr – pierwotnie Szymon – pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Podobnie jak jego ojciec i brat był rybakiem. Był człowiekiem żonatym, po ślubie mieszkał w Kafarnaum. Być może pierwotnie był uczniem św. Jana Chrzciciela. W chwili powołania Jezus nadał mu nowe imię – Piotr, to znaczy Skała. Jako pierwszy, w imieniu wszystkich Apostołów, uznał w Jezusie Mesjasza. Na pytanie Jezusa: „A wy za kogo mnie uważacie?”, Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego”. Wówczas usłyszał: „Ty jesteś Piotr, Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wielokrotnie Ewangelie ukazują szczególną pozycję Piotra w gronie Apostołów. Często wypowiada się w imieniu wszystkich Apostołów, jest świadkiem największych cudów: przemienienia i wskrzeszenia córki Jaira. W tzw. „katalogach Apostołów” (np. Mt 10,1-4) zawsze jest wymieniany na pierwszym miejscu. Często też w Piśmie św. pojawia się zwrot „Piotr i Aposotołowie”, który podkreśla jego szczególną rolę. Po zmartwychwstaniu Jezusa pierwszy z Apostołów wszedł do pustego grobu. Później to jemu właśnie Jezus powiedział „Paś owce, paś baranki moje”, mimo, że gdy Jezus był sądzony i skazany na śmierć, Piotr trzykrotnie się Go zaparł. Te wszystkie świadectwa wskazują na prymat św. Piotra.

Działalność misyjną Piotr prowadził w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Później wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej a wreszcie Rzymu, gdzie założył gminę chrześcijańską i był jej pierwszym biskupem. Tam podczas prześladowań za cesarza Nerona został aresztowany i poniósł śmierć męczeńską ukrzyżowany głową w dół, prawdopodobnie ok. 64 r. Nad jego grobem w IV w. za czasów Konstantyna Wielkiego wzniesiono kościół, który po różnych przebudowach ostatecznie przybrał postać obecnej Bazyliki św. Piotra. Napisał 2 listy apostolskie, które weszły do kanonu Nowego Testamentu.

Kult św. Piotra trwa od początków Kościoła. Nad jego grobem zbudowano kościół, który stopniowo przybrał postać Bazyliki św. Piotra. Od 1377 roku przy tej świątyni mieszkają biskupi rzymscy. Obecna świątynia jest dziełem wielkich mistrzów z lat 1506 – 1667. Po podpisaniu między Stolicą Apostolską a Republiką Włoską paktów laterańskich niecałe pół kilometra kwadratowego wokół Bazyliki jest terenem miasta-państwa Watykan. Rocznie miejsce kultu św. Piotra nawiedza blisko 8 milionów pielgrzymów i turystów. Bazylika św. Piotra nie jest jednak katedrą rzymską. Tę honorową rolę pełni Bazylika św. Jana na Lateranie.

Św. Paweł nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie między 5 a 10 rokiem po Chrystusie. Pochodził z rodziny żydowskiej, posiadał jednak również obywatelstwo rzymskie. Należał do stronnictwa faryzeuszy. Był uczniem jednego z najwybitniejszych nauczycieli żydowskich – Gamaliela. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do Damaszku, gdy został powalony na ziemię, ukazał mu się Jezus i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”.

Po cudownym nawróceniu przez trzy lata przebywał w Damaszku, później na krótko odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi Apostołami. Odbył trzy wielkie podróże misyjne, w których dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet Grecji. Z niektórych fragmentów jego listów wynika także, że już po nawróceniu miał doświadczenia mistyczne.

Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo. Aresztowany w Jerozolimie w 60 r. spędził najpierw dwa lata w więzieniu w Cezarei, a po odwołaniu się do cezara, został przewieziony do Rzymu. Tam kilka lat spędził w areszcie domowym. Uwolniony z braku dowodów jakiejkolwiek winy odbył prawdopodobnie kolejną podróż do Hiszpanii i na Kretę. Ponownie został aresztowany poniósł w roku 67 śmierć męczeńską. Jako obywatel rzymski nie był torturowany, lecz został ścięty mieczem. Jako datę śmierci Apostoła podaje się 29 czerwca. Już Konstantyn Wielki po roku 330 na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił świątynię. Znajduje się ona już poza murami starożytnego Rzymu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła za Murami.

Św. Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma św. Dzięki świetnemu wykształceniu potrafił też nawiązać dialog z myślicielami pogańskimi, co stworzyło nowe możliwości ewangelizacji wśród pogan. Jest nazywany Apostołem Narodów. (KAI)

 
Սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի
Ս. ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼ
Անդրեաս առաքյալի եղբայրն էր՝ ծնունդով Գալիլիայի Բեթսայիդա քաղաքից: Զբաղվում էր ձկնորսությամբ: Սկզբում նրան կոչում էին Սիմոն, իսկ Կեփաս անունը, որ նշանակում է ժայռ, նրան շնորհեց Հիսուսը, երբ կանչեց առաքելական ծառայության:
Առաջինը նա՛ խոստովանեց իր հավատը Քրիստոսի աստվածության և առաքելության նկատմամբ: Նրան Հովհաննեսի և Հակոբոսի հետ միասին առանձնահատուկ պատիվ շնորհվեց՝ վկա լինելու Հայրոսի դստեր հարությանը [տե՛ս Մարկ. 5.37-42], Թաբոր լեռան վրա Հիսուսի պայծառակերպությանը [տե՛ս Մատթ. 17.1-8], ինչպես նաև Գեթսեմանիի պարտեզում Նրա վերջին աղոթքին [տե՛ս Մատթ. 26.37]:
Ինչպես մարգարեացել էր Տերը, Իր չարչարանքների ժամանակ Պետրոսը երեք անգամ ուրացավ Իրեն, սակայն հետո դառնորեն զղջաց իր ծանր մեղքի համար: Դրա շնորհիվ Հիսուսը նրան վերստին հաստատեց իր առաքելական կոչման մեջ՝ պատվիրելով. «Արածեցրո՛ւ Իմ ոչխարներին» [Հովհ. 21.17]:
Պետրոս առաքյալը քարոզել է Արևելքի և Արևմուտքի շատ երկրներում: Նա նահատակվել է Հռոմում 64 կամ 67 թ., երբ Ներոն կայսեր հրամանով նահատակվեցին բազում քրիստոնյաներ: Ըստ ավանդության՝ այստեղ է նահատակվել և նրա կինը, որն ուղեկցում էր ամուսնուն նրա առաքելական ճամփորդությունների ընթացքում:
Պետրոս առաքյալը թողել է 2 ընդհանրական թղթեր՝ ուղղված Պաղեստինից դուրս գտնվող հավատացյալ հրեաներին:
Ս. ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼ
Սկզբում կրում էր Սողոս անունը: Ծնունդով Տարսոնից էր՝ Կիլիկիայի գլխավոր քաղաքից, որն այն ժամանակ հռչակված էր իր բնակիչների կրթվածությամբ: Նա Հռոմի քաղաքացի էր: Ծագումով հրեա էր՝ Բենիամինի ցեղից, դաստիարակությամբ ու հավատով՝ փարիսեցիների աղանդից:
Քրիստոսի քարոզչության ընթացքում նա հավանաբար 22 կամ 25 տարեկան էր: Խիստ նախանձախնդիր լինելով հայրենի օրենքի և ավանդության հանդեպ՝ նա եռանդուն կերպով մասնակցում էր առաքյալների և նրանց հետևորդների դեմ տարվող հալածանքներին: Սակայն Սողոսը Տիրոջ անմիջական հայտնության միջոցով հրաշքով դարձի եկավ ու վերանվանվեց Պողոս: Այդ պահից սկսած, Հիսուսից ստանալով հեթանոսների առաքյալը լինելու բարձր կոչումը՝ նա լիովին փոխվեց: Նրա միակ և գերագույն նպատակը դարձավ Քրիստոսին ծառայելը:
Պողոս առաքյալի գործած հրաշքներն ու հիմնած Եկեղեցիները, բանավոր քարոզները և գրած թղթերը, առաքելական ճամփորդությունները, տեսիլքներն ու հայտնությունները, որոնց նա արժանանում էր Տիրոջ կողմից, կապանքներն ու տանջանքները, որոնք կրում էր հանուն Քրիստոսի, և վերջապես՝ նրա մարտիրոսական մահը, այս ամենը իրավունք են տալիս նրան Պետրոսի հետ մեկտեղ կոչել գլխավոր առաքյալ:
Առաքյալներից ոչ ոք չի թողել այնքան գրվածքներ, որքան Պողոս առաքյալը. նա մեզ է ավանդել 14 առաքելական թղթեր, որոնք Եկեղեցին համարում է Քրիստոսի ճշմարիտ ուսմունքի աղբյուրներ: Ընդ որում հատկանշական է, որ նրանցից մի քանիսը գրվել է այն ժամանակ, երբ հեղինակը գտնվել է կապանքների մեջ:
Ավանդության համաձայն՝ Պողոս առաքյալը գլխատվել է Հռոմում 67 թ.՝ Ներոն կայսեր օրոք: