default_mobilelogo
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry Ormianie!
Miłośnicy i Sympatycy środowiska ormiańskiego!
 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni w Diecezjach już za nami, ale wspomnienia i przeżycia tego czasu wciąż są żywe.
Według oficjalnych danych do Polski przyjechało 351 młodych Ormian. Większość z terenu naszego Ordynariatu – z Armenii, Gruzji i Rosji. Towarzyszyli im duchowni ormiańskokatoliccy – czterech kapłanów (w tym Generalni Koordynatorzy ds. organizacji ŚDM: ks. Karnik Youssef i ks. Rafał Krawczyk) oraz trzech biskupów – abp Rafał Minassian i bp Michał Muradian, a także abp Bedros Miriatian z Aleppo (Syria). 19 osób, wraz z kapłanem, przybyło z Libanu, kilka z Syrii, jeden kapłan ze Szwecji.
Dni w Diecezjach Ormianie spędzili w diecezji Płockiej, następnie w Krakowie uczestniczyli w centralnych uroczystościach ŚDM – w spotkaniach z Ojcem Świętym i towarzyszących im wydarzeniach, w liturgiach i katechezach – po raz pierwszy w historii ŚDM prowadzonych w języku ormiańskim.
Były to dla nich wielkie, niezapomniane przeżycia, które w sposób widoczny wywarły wpływ na pozytywną zmianę i umocnienie wiary tych młodych ludzi.

W porozumieniu z Fundacją „Studnia”, która zorganizowała pobyt młodzieży podczas Dni w Diecezjach i na uroczystościach w Krakowie, uruchomiliśmy specjalne konto na wsparcie finansowe dla ormiańskich pielgrzymów, w większości pochodzących z bardzo ubogich regionów. Wpłynęło na nie przeszło 30 tys. zł.
Wielu z młodych Ormian uczestniczących w ŚDM, do dziś utrzymuje kontakty z rodzinami, u których zatrzymywali się podczas Dni w Diecezjach. Byli pod wielkim wrażeniem polskiej gościnności, a Polską są zachwyceni. Mile i serdecznie wspominają ten czas, który na długo pozostanie w ich pamięci.
W dużej mierze wszystko to, a przede wszystkim możliwość przyjazdu tak licznej grupy Ormian na Światowe Dni Młodzieży do Polski, to Państwa zasługa. Państwa, którzy pomogli finansowo, gościli – okazując wiele serdeczności – młodych pielgrzymów w swoich domach, czy też pomogli organizacyjnie, wsparli duchowo.
Pragnę więc serdecznie Państwu za to podziękować. Dziękuję w imieniu abp. Rafaela Minassiana, Ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, ale przede wszystkim w imieniu ormiańskiej młodzieży.

                       Z wyrazami szacunku i modlitwą w Panu,

ks. Rafał Krawczyk
proboszcz ormiańskokatolickich parafii całego regionu Ashotsk
prowincji Szirak (Armenia)