default_mobilelogo
9 maja 2016
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry Ormianie!
Miłośnicy i Sympatycy środowiska ormiańskiego!

Do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzających je Dni w Diecezjach pozostało już niecałe 2,5 miesiąca.

Wiele wpłat wpłynęło na uruchomione na cel pomocy młodym Ormianom konto, za co serdecznie Państwu dziękuję. Wiele wpłat wpłynęło na uruchomione na cel pomocy młodym Ormianom konto, za co serdecznie Państwu dziękuję. Lecz w dalszym ciągu brakuje dla wielu chętnych z grupy, która od kilku miesięcy przygotowuje się do tego wydarzenia.
Dlatego też pozwalam sobie ponownie przesłać poniższy apel z prośbą o pomoc w tej niezwykle ważnej sprawie. Proszę również o jego jak najszersze rozpowszechnienie. 
*  *

Latem 2013 roku w Brazylii Ojciec Święty Franciszek zaprosił młodych ludzi z całego świata na następne Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Będzie to wielkie Święto Wiary młodzieży, która przyjedzie nią się dzielić, a jednocześnie uczyć się jej przeżywania w warunkach polskiej tradycji i kultury.

Udział w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży zapowiedziała grupa około 450 młodych Ormian m.in.  z Armenii, Gruzji i Rosji. W pierwszym etapie mają przyjechać do Diecezji Płockiej (od 20 do 25 lipca 2016 roku) na Dni w Diecezjach, zaś potem wezmą udział w centralnych uroczystościach w Krakowie.

W Krakowie młodzi Ormianie będą uczestniczyć w spotkaniach z Ojcem Świętym oraz w towarzyszących im wydarzeniach o charakterze duchowym i kulturalnym, takich jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi, czy koncerty i przedstawienia. Po raz pierwszy w historii ŚDM prowadzona będzie odrębna katecheza w języku ormiańskim! Wyraziła na to zgodę – po wielu staraniach - Papieska Rada d.s. Świeckich.

Pobyt ormiańskiej młodzieży podczas Dni w Diecezjach organizuje Fundacja Studnia z Diecezji Płockiej. Zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, organizuje autobusy dojazdowe, bilety kolejowe na dojazd do Krakowa i z powrotem.

Są to spore wydatki, a trzeba jeszcze sfinansować koszty przyjazdu młodzieży do Polski. Możliwości finansowe Ordynariatu Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, jak i samych pielgrzymów są ograniczone. Większość z nich pochodzi z bardzo ubogich rejonów. Dlatego to, jak liczna grupa młodych Ormian weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży, w dużej mierze zależy od szczodrości darczyńców.

Dlatego pragnę poprosić – w imieniu Ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików, abpa Rafaela Minassiana, oraz w imieniu młodzieży ormiańskiej z terenu Ordynariatu – o pomoc finansową w ramach akcji „Bilet dla brata i siostry z Armenii”.

Fundacja Studnia udostępniła specjalne konto dla wpłat na pomoc młodym Ormianom.

Wpłat można dokonywać do 25 maja 2016. 

 
Dane do przelewu:
Nr konta: 30 1240 3174 1111 0010 3091 9449
Diecezja Płocka, ul. Tumska 3, 09-402 Płock
tytuł płatności: „Bilet dla brata i siostry z Armenii"
(prosimy również o podanie informacji kto wpłaca, np. Bilet dla brata i siostry z Armenii, Jan Kowalski)
 
Z wyrazami szacunku i modlitwą w Panu,
 
ks. Rafał Krawczyk
proboszcz ormiańskokatolickich parafii Najświętszego Zbawiciela i Św. Krzyża
w rejonie  Ashotsk, prowincji Shirak w Armenii
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
delegat Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce