default_mobilelogo
TEKST HYMNU

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
we troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg! 


więcej informacji: www.krakow2016.com/hymn-sdm

Autor hymnu: Jakub Blycharz z Krakowa

WERSJA POLSKA
Nagrana14 października 2014 roku z udziałem 87 muzyków, trójki wokalistów
. Tło stanowiły głosy 47 chórzystów. Wokalistom, chórowi i orkiestrze towarzyszył 6-osobowy band, ten sam, który brał udział w nagraniu pierwotnej wersji hymnu, nadesłanej na konkurs ŚDM.

nagranie mp3

WERSJA ORMIAŃSKA
Nagranie powstało w kwietniu 2016 roku w Giumri.