default_mobilelogo

2 List św. Piotra
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: «Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata». Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. 
(2 P 3, 1-9)

Սիրելինե'ր, այս արդեն երկրորդ նամակն եմ ձեզ գրում, որ դրանցով հիշեցնելով` ձեր մաքուր միտքը զարթնեցնեմ, որպեսզի հիշեք սուրբ մարգարեների կողմից նախկինում ասված խոսքերը և մեր` Տիրոջ ու Փրկչի առաքյալներիս պատվիրանները։ Բայց նախ ա'յս իմացեք, որ վերջին օրերին ծաղր անողներ կգան, որոնք իրենց ցանկությունների համեմատ կվարվեն։
Եվ կասեն. "Ու՞ր է նրա գալստյան խոստումը, քանի որ այն ժամանակից ի վեր, որ հայրերը վախճանվեցին, ամեն բան աշխարհի արարչությունից հետո նույն ձևով կանգնած մնում է"։ Որովհետև նրանք ուզում են այս բանը մոռանալ, որ երկինքները վաղուց կային, և երկիրս Աստծու խոսքով ջրից ու ջրով է հաստատված։ Դրա համար այն հին աշխարհը ջրհեղեղով ապականված կորավ, և այժմյան երկինքն ու այս երկիրը նույն խոսքով կրակի համար պահպանված պահվում են դատաստանի և ամբարիշտ մարդկանց կորստյան օրվան։ Բայց այս մեկն էլ ձեզանից ծածուկ թող չլինի, սիրելինե'ր, որ Տիրոջ մոտ մեկ օրը հազար տարվա պես է, և հազար տարին` ինչպես մեկ օր։ Տերը խոստումը չի ուշացնի, ինչպես ոմանք կարծում են, թե ուշացնում է, բայց մեր նկատմամբ համբերող է լինում, որովհետև չի ցանկանում, որ կորչողներ լինեն, այլ որ բոլորն ապաշխարության հասնեն։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ 3, 1-9)

Ewangelia wg św. Marka
Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».
(Ew. Mk 10, 17-27)
Երբ Հիսուսը ճանապարհ ընկավ այնտեղից, ահա մեծահարուստ մեկը, առաջ վազելով, ծնկի իջավ, հարց տվեց նրան և ասաց.
"Բարի՛ Վարդապետ,ի՞նչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ"։ Հիսուսը նրան ասաց."Ինչու՞ ես ինձ բարի ասում,ոչ ոք բարի չէ, բացի մեկից՝ Աստծուց։ Պատվիրանները գիտես."Մի՛ շնանա, մի՛ սպանիր,մի՛ գողանա,սուտ մի՛ վկայիր, պատվի՛ր քո հորն ու մորը"։ Նա պատասխանեց և ասաց նրան. "Վարդապե՛տ, այդ ամենն իմ պատանեկությունից ի վեր արել եմ.արդ, էլ ի՞նչ է ինձ պակասում"։ Հիսուսը, նայելով նրան, սիրեց նրան և ասաց."Քեզ մեկ բան է պակասում։ Եթե կամենում ես կատարյալ լինել,գնա՛ վաճառի՛ր այն ամենը, ինչ ունես, և տու՛ր աղքատներին ու երկնքում գանձեր կունենաս. ապա վերցրու՛ քո խաչը և արի՛ իմ հետևից։
Նա, այդ խոսքի վրա խոժոռվելով, գնաց տրտում,որովհետև մեծ ունեցվածք ուներ։
Իսկ Հիսուսը, այս ու այն կողմ նայելով, ասաց աշակերտներին."Որքա՜ն դժվար է Աստծու արքայություն մտնել նրանց համար, ովքեր հարստություն ունեն"։ Աշակերտները զարմացած էին նրա խոսքերի վրա.իսկ Հիսուսը շարունակեց խոսել նրանց հետ և ասաց." Որդյակնե՛ր, որքա՜ն դժվար է Աստծու արքայություն մտնել նրանց համար, ովքեր իրենց հույսը դրել են հարստության վրա։ Ավելի հեշտ է, որ պարանը մտնի ասեղի ծակից, քան մեծահարուստը՝ Աստծու արքայություն"։ Աշակերտներն է՛լ ավելի էին զարմանում և միմյանց ասում էին. "Իսկ ո՞վ կարող է փրկվել"։ Աչքերը հառելով նրանց,Հիսուսն ասաց. "Մարդկանց համար դա անկարելի է, բայց ո՛չ Աստծու համար"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 10, 17-27)

»