default_mobilelogo

1 List św. Piotra
Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.
(1 P 2, 1-12)

Արդ դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն խաբեություն, կեղծավորություն, նախանձ և ամեն չարախոսություն՝ նորածին մանուկների պես այն բանական անխարդախ կա՛թը ցանկացեք, որպեսզի նրանով աճեք դեպի փրկության, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցր է, որին մոտեցել եք՝ այն կենդանի Վեմին, որ թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծու մոտ ընտրյալ ու պատվական է։ Դուք էլ կենդանի քարերի պես շինվեցե՛ք իբրև հոգևոր տաճար, սուրբ քահանայություն, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն ընդունելի հոգևոր զոհեր մատուցեք։ Որովհետև Գրքում էլ կա, թե՝ "Ահա Սիոնում անկյան գլուխ՝ ընտիր, պատվական քար եմ դնում, ու նրան հավատացողը չի ամաչի"։ Արդ ձեզ՝ հավատացյալներիդ համար պատվականություն է, բայց անհավատների համար այն քարը, որ կառուցողները մերժեցին, անկյան գլուխ եղավ, և գլորման քար, գայթակղության քար, գայթակղության վեմ, որով գայթակղվում են՝ խոսքին չհավատալով, որ դրա համար էլ սահմանված են։ Բայց դուք ընտիր սերունդ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսզի նրա՛ առաքինությունները քարոզեք, ով ձեզ խավարից դեպի իր զարմանալի լույսը կանչեց։ Որովհետև դուք ժամանակին ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծու ժողովուրդ եք, որ ողորմություն չէիք գտել, բայց հիմա արժանացել եք ողորմության։
Սիրելինե՛ր, աղաչում եմ ձեզ, որպես պանդուխտների և օտարականների, հեռու՛ կացեք մարմնական ցանկություններից, որոնք կռվում են հոգու դեմ։ Ձեր վարքը հեթանոսների մեջ բարի՛ պահեցեք, որպեսզի ինչի համար էլ որ ձեզ չարագործների պես բամբասում են, ձեր բարի գործերը տեսնելով՝ այցելության օրը փառավորեն Աստծուն։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 2, 1-12)

Ewangelia wg św. Mateusza
Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».
Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».
(Ew. Mt 9, 9-17)

Հիսուսը, այնտեղից առաջ անցնելով, տե սավ Մատթեոս անունով մի մարդու, որ նստած էր մաքսատանը, և նրան ասաց. "Արի՛ իմ հետևից"։Նա վեր կացավ, գնաց նրա հետևից։Երբ Հիսուսը նրա տանը սե ղան էր նստել,ահա մաքսավորներ ու մեղավորներ եկան և բազմեցին Հիսուսի ու նրա աշակերտների հետ։Երբ փարիսե ցիները տեսան,ասացին նրա աշակերտ ներին."Ձեր վարդապետն ինչու՞ է մաքսա վորների ու մեղավորների հետ ուտում"։ Իսկ Հիսուսը, երբ լսեց, ասաց նրանց. 《Առողջներին բժիշկ պետք չէ,այլ հիվանդ ներին։Գնացե՛ք,սովորե՛ք, թե ի՛նչ է նշանա կում "Ողորմություն եմ ուզում և ոչ թե զոհ", որովհետև չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին》։
Այն ժամանակ Հիսուսին մոտեցան Հովհաննեսի աշակերտները և ասացին. "Ինչու՞ մենք և փարիսեցիները հաճախ ծոմ ենք պահում, իսկ քո աշակերտները չեն պահում"։Հիսուսը նրանց ասաց."Մի՞թե կարելի է հարսանիք հրավիրվածներին սուգ անել,քանի դեռ փեսան նրանց հետ է։ Բայց օրեր կգան,երբ փեսան նրանցից կվերցվի,և ապա իրենք էլ ծոմ կպահեն։ Ոչ ոք նոր կտորից կարկատան չի դնում հագուստի վրա, որովհետև այն ամբողջու թյամբ կպոկվի հագուստից,և ավելի վատ պատռվածք կառաջանա։Նաև նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն լցնում,ապա թե ոչ հին տիկերը կպատռվեն,գինին կթափվի, և տիկերը կփչանան,այլ նոր գինին նոր տիկերի մեջ են լցնում, և երկուսն էլ պահ պանվում են"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 9, 9-17)

»