default_mobilelogo

2 List do Koryntian
Współpracując zaś z Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem [Pismo]:
W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie,
w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą.
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach , więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez [objawy] Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.
(2 Kor 6, 1-10)

Մենք, գործակիցներ լինելով, աղաչում ենք, որ դուք Աստծուց շնորհը զուր տեղը ընդունած չլինեք։ Որովհետև ասում է. "Ընդունելի ժամանակ քեզ լսեցի և փրկության օրը քեզ օգնեցի"։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։
Ոչ մի բանով ոչ մի գայթակղություն չենք տալիս, որպեսզի ծառայությունը չարատավորվի։ Այլ ամեն բանի մեջ մեր անձերը նվիրում ենք, ինչպես Աստծու ծառաներ՝ մեծ համբերությամբ նեղությունների, վշտերի, չարչարանքների մեջ, ծեծի մեջ, բանտերում, խռովությունների, տքնաջան աշխատանքների, հսկումների, ծոմերի մեջ, սրբությամբ, իմացությամբ, համբերատարությամբ, քաղցրությամբ, Սուրբ Հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծու զորությամբ, արդարության զենքերով՝ աջ ու ձախ ձեռքերում, փառքով ու անարգանքով, պարսավանքով ու գովասանքով, ինչպես մոլորեցնողներ, բայց ճշմարիտներ, ինչպես անծանոթներ, բայց լավ ճանաչվածներ, ինչպես մեռածներ, բայց ահա կենդանի ենք, ինչպես պատժվածներ, բայց չսպանվածներ, ինչպես տրտմածներ, բայց միշտ ուրախներ, ինչպես աղքատներ, բայց շատերին հարստացնողներ, ինչպես ոչինչ չունեցողներ, բայց ամեն ինչ ունեցողներ։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 6, 1-10)

Ewangelia wg św. Łukasza
Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
(Ew. Łk 9, 1-6)

Կանչելով տասներկու առաքյալներին՝ նրանց զորություն և իշխանություն տվեց բոլոր դևերի վրա և բժշկելու հիվանդութ յունները։ Եվ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստծու արքայությունը և բժշկելու ախտե րով վարակվածներին։Եվ ասաց նրանց. 
"Ճանապարհի համար ոչինչ մի՛ վերցրեք, ո՛չ գավազան և ո՛չ մախաղ, ո՛չ հաց և ո՛չ արծաթ դրամ.երկու հագուստ մի՛ ունեցեք։ Որ տունը մտնեք այնտե՛ղ գիշերեք և ապա այնտեղից գնացե՛ք։ Եվ նրանք,որ ձեզ չեն ընդունի,որպես վկայություն նրանց դեմ՝ ձեր ոտքերի փոշին թոթափե՛ք, երբ այդ քաղաքից դուրս ելեք"։Եվ նրանք ելան ու շրջում էին քաղաքներում և գյուղերում, ավետարանում էին և բժշկում ամեն տեղ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9, 1-6)
»