default_mobilelogo

OR MERELOC (ORM. DZIEŃ ZADUSZNY)

2 List do Koryntian
Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.

Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
(2 Kor 6, 16 – 7, 1)

Կամ Աստծու տաճարի և կուռքերի միջև ի՞նչ ընդհանուր բան կա։ Դուք կենդանի Աստծու տաճարն եք, ինչպես որ Աստված ասաց. «Նրանց մեջ պիտի բնակվեմ ու նրանց մեջ պիտի շրջեմ, նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, ու նրանք՝ իմ ժողովուրդը։ Դրա համար նրանց միջից դո՛ւրս եկեք ու հեռո՛ւ մնացեք,- ասում է Տերը,- և պիղծ բաների մի՛ դիպեք։ ու ձեզ հայր կլինեմ, և դուք ինձ որդիներ ու դուստրեր կլինեք,- ասում է Ամենակալ Տերը»
Արդ այսպիսի խոստումներ ունենալով, սիրելինե՛ր, հոգու և մարմնի ամեն պղծությունից ինքներս մեզ մաքրենք և սրբությունը Աստծու երկյուղով կատարյալ դարձնենք։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 6, 16 - 7, 1)

Ewangelia wg św. Łukasza
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

(Ew. Łk 1, 26-38)

Վեցերորդ ամսին Գաբրիել հրեշտակն Աստծու կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքը, Մարիամ անունով մի կույսի մոտ, որ նշանած էր Դավթի տնից Հովսեփ անունով մի մարդու հետ։ Հրեշտա կը,գալով նրա մոտ ասաց."Ուրախացի՛ր, ով շնորհընկալ,Տերը քեզ հետ է"։ Իսկ նա այս խոսքերի վրա խռովվեց և մտքում խորհում էր, թե ի՛նչ բան է այս ողջույնը։ Եվ հրեշտակը նրան ասաց."Մի՛ վախեցիր, Մարիա՛մ,որովհետև Աստծուց շնորհ գտար։Եվ ահա կհղիանաս ու կծնես մի որդի և անունն էլ Հիսուս կդնես։ Նա մեծ կլինի և Բարձրյալի որդի կկոչվի։Եվ Տերը՝ Աստված, նրան կտա նրա հոր՝ Դավթի աթոռը, և նա հավիտյան կթագավորի Հա կոբի տան վրա, ու նրա թագավորությունը վախճան չի ունենա"։ Իսկ Մարիամը հրեշ տակին ասաց."Ինչպե՞ս կպատահի ինձ այդ,քանի որ տղամարդ չեմ ճանաչում"։ Հրեշտակը պատասխանեց և նրան ասաց "Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա,և Բարձրյալի զորությունը հովանի կլինի քեզ,որովհետև նա,որ քեզնից է ծնվելու,սուրբ է և Աստծու Որդի պիտի կոչվի։ Եվ ահա քո ազգական Եղիսաբեթը.նա ևս հղի է իր ծերության մեջ,և սա ամուլ կոչվածի հղիության վեցերորդ ամիսն է,որովհետև Աստծու համար անկարելի բան չկա"։ Այդժամ Մարիամն ասաց."Ահավասիկ Տիրոջ աղախինն եմ,թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ"։ Եվ հրեշտակը հեռացավ նրանից։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 1, 26-38)
»