default_mobilelogo

1 List św. Piotra
Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
(1 P 3, 1-9)

Նույնպես էլ կանա՛յք, հնազա՛նդ եղեք ձեր ամուսիններին, որպեսզի եթե նրանցից ոմանք էլ անհնազանդ լինեն խոսքին, կանանց վարքով առանց խոսքի շահեն՝ ձեր երկյուղածությամբ պարկեշտ վարքը տեսնելով։ Որպեսզի ձեր զարդարանքը չլինի արտաքին՝ մազերը հյուսելը, ոսկեղեններ շարելը կամ շքեղ զգեստներ հագնելը, այլ սրտի ծածուկ մարդը՝ հեզ և հնազանդ հոգու անեղծությամբ, որ Աստծու առաջ շատ թանկագին է։ Որովհետև այսպես էլ մի ժամանակ այն սուրբ կանայք, որոնք իրենց հույսն Աստծու վրա էին դրել, իրենց անձերը զարդարում էին իրենց ամուսիններին հնազանդվելով։ Ինչպես որ Սառան էր Աբրահամին հնազանդ՝ նրան "տեր" կոչելով, որի զավակներն եք դուք, որպեսզի բարեգործ լինեք ու ոչ մի երկյուղից չվախենաք։ Նմանապես տղամարդի՛ք, նրանց հետ խոհեմությա՛մբ ապրեցեք, ինչպես տկար անոթի հետ, կանանց պատիվ տալով, իբրև կյանքի շնորհի ժառանգակիցների, որպեսզի ձեր աղոթքներին արգելք չլինի։ Եվ վերջապես, բոլորդ համախոհ, կարեկից, եղբայրասեր, բարեսիրտ, քաղցրաբարո՛ եղեք։ Չարի դիմաց չար չհատուցեք, կամ բամբասանքի դիմաց՝ բամբասանք, այլ ընդհակառակն օրհնեցե՛ք՝ իմանալով, որ հենց նրա համար եք կանչվել, որ օրհնությունը ժառանգեք։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 1, 3-9)

Ewangelia wg św. Mateusza
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem"; a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem».
Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».
(Ew. Mt 12, 43-50)

"Երբ պիղծ ոգին դուրս է ելնում մարդուց, շրջում է անջրդի վայրերում, հանգիստ է որոնում և չի գտնում։Այդ ժամանակ ասում է."Վերադառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկա"։ Եվ գալիս գտնում է այն դատարկ,մաքուր ու կարգի բերված։ Ապա գնում է և իր հետ վերցնում իրենից ավելի չար յոթ ուրիշ ոգիներ և մտնում բնակվում է այնտեղ, և այդ մարդու վերջը լինում է ավելի վատ, քան նախկինում էր։ Այսպես կլինի նաև այս չար սերնդի հետ"։
Մինչ Հիսուսը խոսում էր ժողովրդի հետ, ահա նրա մայրն ու նրա եղբայրները կանգնել էին դրսում և ուզում էին խոսել նրա հետ։Եվ մեկն ասաց նրան."Ահա քո մայրն ու քո եղբայրները կանգնած են դրսում և ուզում են քեզ հետ խոսել"։ Նա պատասխանեց իր հետ խոսողին և ասաց."Ո՞վ է իմ մայրը,կամ ովքե՞ր են իմ եղբայրները"։ Եվ ձեռքը պարզելով դեպի իր աշակերտները՝ ասաց." Ահա իմ մայրը և իմ եղբայրները, որովհետև ով կատարում է կամքը իմ Հոր,որ երկնքում է, նա՛ է իմ եղբայրը, քույրը կամ մայրը"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 12, 43-50)

»