default_mobilelogo

List do Rzymian
Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga, abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych i żebym za wolą Bożą z radością do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić.  A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi! Amen.
(Rz 15, 30-33)

Եվ, եղբայրնե՛ր, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և Հոգու սիրով, որ ինձ պատերազմակից լինեք՝ ինձ համար առ Աստված աղոթելով, որպեսզի ազատվեմ այն անհնազանդներից, որ Հրեաստանում են, և իմ ծառայությունը, որ մատուցելու եմ Երուսաղեմում, սրբերին ընդունելի լինի, որպեսզի Աստծու կամքով ուրախությամբ ձեզ մոտ գամ ու ձեզ հետ հանգիստ առնեմ։ Եվ խաղաղության Աստվածը ձեր բոլորի հետ լինի. ամեն։
(Պողոս Առաքեալի թուղթը հռոմեացիների 15, 30-33)

Ewangelia wg św. Łukasza
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
(Ew. Łk 12, 32-40)

"Մի՛ վախեցիր,փոքրի՛կ հոտ,որովհետև ձեր Հայրը բարեհաճեց ձեզ տալ արքայությունը։ Վաճառե՛ք ձեր ինչքերը և ողորմությու՛ն տվեք.և ձեզ համար պատրաստե՛ք չհնացող քսակներ և անհատնում գանձեր երկնքում, ուր ո՛չ գողն է մտնում, և ո՛չ ցեցն է փչացնում. որովհետև, որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն"։ "Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն, և ճրագներդ՝ վառված։ Եվ դուք նմանվե՛ք այն ծառաներին,որոնք սպասում են իրենց տիրոջը, թե ե՛րբ կվերադառնա հարսանիքից, որպեսզի երբ գա և բախի դուռը, իսկույն բաց անեն։ Երանի՜ այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի տերը, երբ գա։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին,սեղան կնստեցնի նրանց և կանցնի նրանց ծառայելու։ Երանի՜ նրանց,որոնց տերը,գալով կեսգիշերին կամ ավելի ուշ,նրանց արթուն կգտնի։Բայց այն էլ իմացե՛ք, որ եթե տան տերը գիտենար,նթե գողը ո՛ր ժամին կգա, թույլ չէր տա, որ իր տունը կտրեն։Դուք էլ պատրա՛ստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի,կգա Մարդու Որդին"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12, 32-40)

»