default_mobilelogo

List do Rzymian
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.
Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
(Rz 8, 28-34)

Բայց գիտենք, որ Աստծուն սիրողներին բոլոր բաները գործակից են լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր կանչված են նրա սահմանումով։ Որովհետև նրանց, ում առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր Որդու պատկերին կերպարանակից լինել, որպեսզի նրա անդրանիկը լինի շատ եղբայրների մեջ։ Եվ որոնց առաջուց սահմանեց, նրանց կանչեց էլ, ում որ կանչեց, նրանց արդարացրեց էլ, իսկ որոնց արդարացրեց, նրանց փառավորեց էլ։ Հապա այս բաների մասին ի՞նչ ասենք. եթե Աստված մեր կողմն է, ո՞վ է մեզ հակառակ։ Որ իր Որդուն էլ չխնայեց, այլ մեզ բոլորիս համար նրան մահվան մատնեց, էլ ինչպե՞ս նրա հետ մեզ ամեն ինչ չի շնորհի։ Ո՞վ է, որ Աստծու ընտրյալներին կմեղադրի. Աստված է որ արդարացնում է։ Ո՞վ է, որ կդատապարտի. Քրիստոսը, որ մեռավ, ավելին՝ որ հարություն էլ առավ և Աստծու աջ կողմին է, որ մեզ համար բարեխոս էլ է։
(Պողոս Առաքեալի թուղթը հռոմեացիների 8, 28-34)


Ewangelia wg św. Mateusza
Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!
Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
(Ew. Mt 10, 16-23)

《Ահա ես ձեզ ուղարկում եմ որպես ոչխաիներ՝ գայլերի մեջ։Այսուհետև օձերի պես խորագե՛տ եղեք և աղավնիների պես՝ միամիտ։Զգու՛յշ եղեք մարդկանցից, որով հետև ձեզ դատարաններ կհանձնեն և ձեզ իրենց ատյաններում կտանջեն։ Ձեզ կառավարիչների ու թագավորների առաջ կտանեն իմ պատճառով,որպեսզի նրանց և հեթանոսներին վկայություն տաք։ Բայց երբ ձեզ մատնեն,չմտահոգվեք,թե ինչպե՛ս կամ ի՛նչ պիտի խոսեք,որովհետև այդ ժամին ձեզ կտրվի այն,ինչ պիտի խոսեք, որովհետև ոչ թե դուք եք խոսելու, այլ ձեր Հոր Հոգին,որ կխոսի ձեր միջոցով։ Եղբայրն իր եղբորը մահվան կմատնի, հայրը՝ որդուն։Զավակները ծնողների դեմ կելնեն և նրանց կսպանեն։Եվ իմ անվան պատճառով բոլորից ատված կլինեք։ Բայց ով համբերի մինչև վերջ,նա՛ կփրկվի Երբ ձեզ հալածեն մի քաղաքում,փախե՛ք դեպի մեկ ուրիշը,և եթե ձեզ այնտեղից էլ հալածեն,փախե՛ք դեպի մյուսը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ,Իսրայելի քաղաքները սպառած չեք լինի նախքան Մարդու Որդու գալուստը։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 10, 16-23)

»