default_mobilelogo

Dzieje Apostolskie
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
(Dz 20, 25-32)

Եվ այժմ ահա ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ իմ երեսն այլևս չեք տեսնի, որ ձեր մեջ շրջեցի՝ քարոզելով Աստծու արքայությունը։ Սրա համար այսօր վկայում եմ ձեզ, որ բոլորիդ արյունից անպարտ եմ։ Որովհետև ես Աստծու ողջ կամքը ձեզ հաղորդելուց հետ չքաշվեցի։ Արդ զգու՛յշ եղեք ձեր անձերի, նաև ամբողջ հոտի համար, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացու կարգեց, որպեսզի Աստծու եկեղեցին արածեցնեք, որ նա իր արյունով ստացավ։ Որովհետև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո ձեր մեջ հափշտակող գայլեր կգան, որոնք հոտին չեն խնայի։ Եվ հենց ձեր միջից մարդիկ վեր կկենան, որոնք սխալ բաներ կխոսեն, որպեսզի աշակերտներին իրենց հետևից քաշեն։ Դրա համար արթու՛ն կացեք՝ հիշելով, որ երեք տարի գիշեր- ցերեկ ամեն մեկիդ արտասուքով խրատելուց չդադարեցի։ Եվ հիմա ձեզ հանձնում եմ Աստծուն, եղբայրնե՛ր, ու նրա շնորհի խոսքին, որ կարող է շինություն տալ և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ։
(ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20, 25-32)

Ewangelia wg św. Jana
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
(Ew. Jana 10, 11-16)

Ես եմ բարի հովիվը.բարի հովիվն իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Իսկ վարձկանը,որ հովիվ չէ,և ոչխարներն էլ իրենը չեն,երբ իմանում է,որ գայլը գալիս է,թողնում է ոչխարներին ու փախչում։Եվ գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում, քանզի վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի տանում։Ես եմ բարի հովիվը.ճանա չում եմ իմ ոչխարներին և ճանաչվում նրանցից։Ինչպես Հայրն է ինձ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ Հորը և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես այլ ոչխարներ էլ ունեմ,որոնք այս փարախից չեն.նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն,ու պիտի լինեն մեկ հոտ և մեկ հովիվ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 10, 11-16)

»