default_mobilelogo

1 List św. Jana
[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
(1 J 1, 1-7)

Այն, որ սկզբից էր, որ լսեցինք և մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք և մեր ձեռքերը շոշափեցին՝ կյանքի Բանի մասին, (Եվ կյանքը հայտնվեց, որ մենք տեսանք և վկայում ենք, և ձեզ պատմում ենք այդ հավիտենական կյանքը, որ Հոր մոտ էր ու մեզ երևաց)։ Այն ինչ տեսանք ու լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որ դուք էլ մեզ հետ հաղորդություն ունենաք, իսկ մեր հաղորդությունը Հոր ու նրա Որդի՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ է։ Եվ սա գրում ենք ձեզ, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եվ սա է այն ավետիսը, որ նրանից լսեցինք ու ձեզ ենք պատմում, թե ԱՍՏՎԱԾ ԼՈՒՅՍ Է, և ՆՐԱ ՄԵՋ ՈՉ ՄԻ ԽԱՎԱՐ ՉԿԱ։ Եթե ասենք թե հաղորդություն ունենք նրա հետ, բայց խավարի մեջ ման գանք, սուտ ենք ասում և ճշմարտությունը չենք կատարում։ Բայց եթե լույսի մեջ ման գանք, ինչպես որ նա է լույսի մեջ, ուրեմն հաղորդություն ունենք իրար հետ, և նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում է ամեն մեղքից։
(ՀովհաննԵս Առաքեալի ընդհանրական առաջին թուղթը 1, 1-7)

Ewangelia wg św. Jana
Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?» Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?» Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!» Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?»

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.
(Ew. Jana 21, 20-25)

Պետրոսը շրջվեց ու տեսավ, որ այն աշակերտը,որին Հիսուսը սիրում էր,գալիս է իրենց հետևից.նա,որ ընկել էր նրա կրծքովն ու ասել."Տե՛ր, ո՞վ է, որ մատնելու է քեզ"։ Պետրոսը,նրան տեսնելով, ասաց Հիսուսին."Տե՛ր,իսկ սա, սրան ի՞նչ կլինի"։ Հիսուսը նրան ասաց."Եթե ես կամենում եմ, որ դա ապրի, մինչև որ ես գամ,քեզ ի՞նչ հոգ դրանից.դու արի՛ իմ հետևից"։ Եվ այս խոսքքը տարածվեց եղբայրների մեջ, թե իբր այդ աշակերտը չպիտի մեռնի։Բայց Հիսուսը նրան չասաց,թե չպիտի մեռնի, այլ թե՝ "Ես կամենում եմ,որ նա ապրի, մինչև որ ես գամ"։ Այդ աշակերտն է, որ վկայում է այս բաների մասին,որն էլ գրեց դրանք, և գիտենք, որ նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Բայց ուրիշ շատ բաներ էլ կան, որ Հիսուսն արեց,որոնք, եթե մեկ առ մեկ գրված լինեին,կարծում եմ, թե այս աշխարհը բավական չէր լինի պարփակել այդ գրքերը,եթե գրված լինեին։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 21, 20-25)
»