default_mobilelogo

1 List do Koryntian
Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
(1Kor 12, 26 – 13, 10)

Եվ եթե մի անդամը ցավում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ցավում են, ու եթե մի անդամը փառավորվում է, բոլոր անդամներն էլ նրա հետ ուրախանում են։
Արդ դուք Քրիստոսի մարմինն եք ու մեկ առ մեկ՝ նրա անդամները։ Նրանց, որոնց Աստված եկեղեցում կարգեց, սրանք են. նախ՝ առաքյալներին, երկրորդ՝ մարգարեներին, երրորդ՝ ուսուցանողներին, հետո՝ հրաշագործներին, հետո՝ բժշկության շնորհ ունեցողներին, օգնողներին, վարիչներին, տարբեր լեզուներով խոսողներին։ Մի՞թե բոլորն առաքյալներ են, մի՞թե բոլորը մարգարեներ են, մի՞թե բոլորը ուսուցանողներ են, մի՞թե բոլորը հրաշագործներ են, մի՞թե բոլորը բժշկելու շնորհ ունեն, մի՞թե բոլորը լեզուներ են խոսում, մի՞թե բոլորը թարգմանում են։ Բայց դուք նախանձախնդիր եղեք լավագո՛ւյն շնորհներին, ես էլ լավագույն ճանապարհը ցույց կտամ ձեզ։
Եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուներով խոսեմ, բայց սեր չունենամ, ես նման եմ ձայն արձակող պղնձի կամ ղողանջող ծնծղայի։ Եթե շնորհ ունենամ մարգարեության, բոլոր խորհուրդների ու ամեն գիտության և եթե մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու չափ լիարժեք հավատն ունենամ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Եթե ամբողջ ունեցվածքս աղքատներին բաժանեմ ու մարմինս կրակի մատնեմ, բայց սեր չունենամ, ես ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։ Սերը հանդուրժող է, սերը բարի է. սերը չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի մեծամտանում։ Անամոթություն չի անում, սեփական շահը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չար բան չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության հետ, ամեն բան հանդուրժում է, ամեն բանի հավատում, ամեն բանի հանդեպ հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Սերը երբեք չի անհետանում. մարգարեությունները կանհետանան, լեզուները կլռեն, գիտությունը կխափանվի։ Քանզի մասամբ գիտենք և մասամբ ենք մարգարեանում։ Բայց երբ կատարյալը գա, այն, ինչ մասամբ է, կանհետանա։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 12, 26 – 13, 10)

Հետևյալ օրը դարձյալ այնտեղ կանգնած էր Հովհաննեսը և իր հետ՝ իր աշակերտնե րից երկուսը։ Եվ նայելով Հիսուսին, որ գալիս էր, ասաց."Ահավասիկ Քրիստոսը՝ Աստծու Գառը"։Երկու աշակերտները նրանից լսեցին,թե ինչ խոսեց և գնացին Հիսուսի հետևից։Երբ Հիսուսը շրջվեց ու տեսավ նրանց,որ գալիս էին իր հետևից, ասաց նրանց."Ի՞նչ եք փնտրում"։ Նրանք ասացին նրան."Ռաբբի՛, որտե՞ղ է քո օթևանը"։ Նա նրանց ասաց."Եկե՛ք և տեսե՛ք"։ Եկան ու տեսան,թե որտե՛ղ էր նրա օթևանը։Այն օրը նրա մոտ գիշերեցին,որովհետև ժամը մոտ տասն էր։Սիմոն Պետրոսի եղբայր Անդրեասը մեկն էր այն երկուսից, որոնք լսեցին Հովհաննեսին ու գնացին Հիսուսի հետևից Սա նախ գտնում է իր եղբայր Սիմոնին ու նրան ասում."Գտանք Մեսիային։ Սա նրան տարավ Հիսուսի մոտ։ Նայելով նրան՝ Հիսուսն ասաց."Դու Հովնանի որդի Սիմոնն ես, դու պիտի կոչվես Կեփաս, (որ թսրգմանաբար կոչվում է Պետրոս)։
Հաջորդ օրը Հիսուս որոշեց Գալիլեա մեկ նել.գտավ Փիլիպպոսին ու նրան ասաց. "Արի՛ իմ հետևից"։ Փիլիպպոսը Բեթսայի դայից էր՝ Անդրեասի ու Պետրոսի քաղաքից։Փիլիպպոսը գտավ Նաթանայե լին ու ասաց նրան."Ում մասին Մովսեսն օրենքի մեջ և մարգարեները գրել էին, գտանք նրան՝ Հիսուսին՝ Հովսեփի որդուն, Նազարեթ քաղաքից"։ Նաթանայելը նրան ասաց."Իսկ հնարավո՞ր է,որ Նազարեթից որևէ լավ բան դուրս գա"։ Փիլիպպոսը նրան ասաց."Արի՛ և տե՛ս"։ Երբ Հիսուսը տեսավ իր մոտ եկող Նաթանայելին, նրա մասին ասաց."Ահա իսկական մի իսրայե լացի, որի մեջ նենգություն չկա"։ Նաթանա յելը նրան ասաց."Որտեղի՞ց ես ճանաչում ինձ"։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրան."Փիլիպպոսը դեռ քեզ չկանչած, երբ թզենու տակ էիր,տեսա քեզ"։ Նաթանայելը պատասխան տվեց նրան ու ասաց. "Ռաբբի՛, դու ես Աստծու Որդին, դու ես Իսրայելի թագավորը"։ Հիսուսը պատասխան տվեց նրան ու ասաց. "Հավատում ես հիմա,քանի որ քեզ ասացի,թե՝ թզենու տակ տեսա քեզ. դրանից շատ ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես"։ Եվ ասաց նրանց."Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, պիտի տեսնեք երկինքը բացված և Աստծու հրեշտակնե րին, որ պիտի բարձրանան ու իջնեն Մարդու Որդու վրա"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 1, 3551)

»