Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2021        
GRUDZIEŃ        
    7 GRUDNIA, WTOREK  Rz 5, 1-5  Ew. Łk 12, 2-9
    6 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK  2 Kor 3, 18 – 4, 6  Ew. Łk 21, 12-19
    5 GRUDNIA, NIEDZIELA  1 Tes 4, 1-13  Ew. Łk 13, 1-9
    4 GRUDNIA, SOBOTA  Dz 1, 12-14  Ew. Mk 6, 7-13
    3 GRUDNIA, PIĄTEK  1 Tes 2, 17 – 3,2  Ew. Łk 12, 49-59
   » 2 GRUDNIA, CZWARTEK  Flp 4, 1-7  Ew. Łk 9, 1-6
    1 GRUDNIA, ŚRODA  1 Tes 2, 1-12  Ew. Łk 12, 41-48
LISTOPAD        
    30 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 2, 14-17 Ew. Łk 6, 13-20
    29 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 8, 1-3
    28 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 1, 1-10 Ew. Łk 12, 13-31
    27 LISTOPADA, SOBOTA 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
      ARCHIWUM CZYTAŃ