default_mobilelogo
W programie uroczysta Msza św. ormiańskokatolicka w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie z udziałem wszystkich księży związanych z tym obrządkiem. Kazanie wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proboszcz Orrmaińskokatolickiej Parafii Południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela.Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej