default_mobilelogo

Po święcie Przemienienia Pańskiego (7 lipca), którego uroczyetości twają trzy dni, w czwartek, 11 lipca 2024 r., przypada święto proroka Izajasza.
Izajasz (hebr. „Jahwe jest zbawieniem”, ur. ok. 765, zm. do 701 p.n.e.) – jeden z największych proroków Starego Testamentu, nazywany ewangelistą Starego Testamentu, czyli kimś, kto opisał losy Jezusa przed pierwszym Bożym Narodzeniem.
Jego proroctwa przedstawia Księga Izajasza. Działalność proroka i jego nauczanie realizuje się w trzech wymiarach. Występuje on bowiem jako duszpasterz i kaznodzieja, pisarz i natchniony poeta oraz teolog i prorok mesjański. Otrzymał doskonałe wykształcenie literackie oraz odznaczał się znajomością spraw publicznych, polityki, kwestii religijnych i społecznych oraz wielką kulturą. Swą działalność prorocką pełnił ok. 40 lat. Jest największym prorokiem mesjańskim. 

W sobotę, 13 lipca 2024 r.Kościół ormiański upamiętnia św. Tadeusza, jednego z dwóch apostołów, którzy głosili kazania w Armenii, oraz św. Sanducht, córkę króla Sanadrouka i pierwszą świętą męczennicę Kościoła Ormiańskiego. Św. Tadeusz i Sanducht — byli pionierami w szerzeniu chrześcijaństwa w Armenii w pierwszym wieku.
Według tradycji ormiańskiej św. Juda Tadeusz ok. 44 r. trafił do Armenii, gdzie dokonywał wielu cudów i nawróceń na chrześcijaństwo. Pośród nawróconych była też księżniczka Sanducht – córka króla Sanatruka, która z kolei nawróciła wielu innych. Została skazana przez pogańskiego ojca na śmierć, podobnie jak św. Juda Tadeusz. Zgodnie z tradycją, w miejscu jego męczeństwa i śmierci w Artaz (obecnie Iran) powstał kościół, a następnie klasztor, który do dzisiaj jest celem pielgrzymek ormiańskich wiernych. Relikwie świętego znajdują się w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

 » artykuł w j. ormiańskim (Vativan News)                 » Św. JudaTadeusz i Sanducht (w j.ormiańskim)


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej