default_mobilelogo

Siódmy i ostatni tydzień Pięćdziesiątnicy prowadzi do Święta Przemienienia Pańskiego (Wardawar).
Jest jednym z pięciu głównych świąt, obchodzonych w obrządku ormiańskim (za kalendarzem liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickiego), po których to następuje Dzień Zaduszny (Or Mereloc, Օր Մեռելոց).

W sobotę 6 lipca przypada Święto Arki.
Arka Przymierza w chrześcijaństwie i judaizmie, to ozdobna skrzynia, w której przechowywano tablice z Dekalogiem.

  I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia.
I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce.
Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.
Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem.
I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. (...)
(Księga Wyjścia 25, 10-22, Biblii Tysiąclecia)

W Biblii opisana jest jako skrzynia z drewna akacjowego o wymiarach ok. 140×80×80 cm obita obustronnie złotą blachą. Zamknięcie Arki Przymierza stanowiła płyta ze złota. Zgodnie z tradycją żydowską, w arce przechowywano laskę Aarona, dzban z manną i dwie kamienne tablice z tekstem Dekalogu;

Niedziela, 7 lipca - Przemienienie Pańskie (Տօն Պայծառակերպութեան - Wardawar, Վարդավառ). Święto upamiętnia wydarzenie, które prawdopodobnie rozegrało się na górze Tabor (nie jest to potwierdzone w Nowym Testamencie). Tradycja Kościoła uważa górę Tabor za miejsce Przemienienia Pańskiego, co stało się powodem, dla którego matka Konstantyna Wielkiego, Helena, wybudowała tam kościół ku pamięci Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to opisują trzej ewangeliści: Mateusz (Mt 17, 1-9), Marek (Mk 9, 1-8) i Łukasz (Łk 9, 28-36). 
Wardawar, to także święto wody, kwiatów, miłości i urodzaju. To coś jak polski śmigus-dyngus. Tyle, że w Armenii obchodzony jest w szczycie letnich upałów. Powszechne oblewanie przynosi radość i ulgę.

 » artykuł w j. ormiańskim (Vativan News)        »  więcej o Przemienieniu Pańskim (brewiarz.pl)
»
"Տօն Պայծառակերպութեան Տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի"
artykuł na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej