default_mobilelogo

Pod przewodnictwem katolikosa patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI Minassian, ormiańska szkoła katolicka Mesrobian High School w Bejrucie obchodziła 85. rocznicę założenia. Uroczystość odbyła się 9 maja 2024 r. w pobliskim teatrze im. Boghossiana.

W ceremonii wzięli udział hierarchowie i wysocy rangą przedstawiciele Kościołów ormiańskich Bliskiego Wschodu, siostry zakonne, miejscowi dygnitarze, przedstawiciel ambasady Republiki Armenii w Libanie, burmistrz Bejrutu, przedstawiciele partii, związków zawodowych i prasy. Wśród zaproszonych byli również dyrektorzy innych szkół ormiańskich w Libanie, kadra nauczycielska oraz absolwenci Mesrobian; przybyli też obecni uczniowie i ich rodzice - łącznie ponad 400 osób.

Մեսրոպեանի 85-ամեակի հանդիսութիւն, 9 Մայիս 2024
Մեսրոպեան վարժարանի 85-ամեակի հանդիսութեան բանախօսն էր վարժարանի շրջանաւարտ, Պոլսոյ հայ Կաթողիկէ Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան եկեղեցւոյ ժողովրդապետ գերյարգելի հայր Վարդան Ծ. Վ. Գազանճեան, որ Մեսրոպեանի տնօրէնութեան հրաւէրով յատկապէս այս հանդիսութեան համար Պոլիսէն ժամանեց Պէյրութ: (...)

» artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)  

Mesrobian High School and Technical College - Bejrut, Liban
Prowadzona przez ormiański Patriarchat katolicki Mesrobian, ormiańska katolicka szkoła jest instytucją koedukacyjną, która obsługuje wszystkie poziomy edukacji - od przedszkola po libańską maturę. Usytuowana jest w Burdż Hammud - dizelnicy Bejrutu zamieszkałej głównie przez libańską społeczność ormiańską. Przyszkolne przedszkole, zerówka, gimnazjum, liceum i technikum działają we własnych budynkach, w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej