default_mobilelogo
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

19 MARCA 2023, niedziela, Ew. Łk 18, 1-8

PRZYPOWIEŚĆ O SĘDZIM NIEGODZIWYM*
W mieście mojego ciała umieszczono tron ducha - on jest sędzią, który Boga się nie lęka i który ludzi się nie wstydzi.
Ponieważ on jest wolny w tych sprawach i nie czuje ani lęku ani strachu, jest także bezwstydny, bo jest jak myśl - a więc nikt go dostrzec nie zdoła.
Na tym padole dusza moja owdowiała po Tobie, niebiański Oblubieńcze, bo ona wprowadziła obcego Zwodziciela do Twojej ślubnej komnaty. (...)
Ale Ty, o mój Sędzio niebiański, który masz sądzić niebo i ziemię, sądząc osobiście duszę moją spraw, aby mnie osądzono tak, jak należy.
Abym, gdy nadejdzie dzień sądu, nie został potępiony wraz z sędzią, kiedy Ty połączysz razem ciało i duszę jednym węzłem nierozdzielnym.
A ja, który stałem się po Tobie wdową, spraw, bym się do Ciebie przyłączył przez Twą miłość. I bądź oblubieńcem mojej duszy - oblubienicy, łącząc mnie odtąd z Tobą, który jesteś Głową. (...)
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej