default_mobilelogo
PARAFIA CENTRALNA


Trzecia niedziela Wielkiego Postu, 5 marca 2023 r., w Warszawie upłynęła nie tylko pod znakiem niedzieli syna marnotrawnego, ale także odpustu w naszej Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku. Po mszy św. były więc dodatkowe modlitwy, które pozwalały przygotowanym do tego otrzymać odpust.
Szczególną modlitwą objęliśmy ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z prośbą o zdrowie dla niego. Modliliśmy się także o rychły powrót do zdrowia p. Wioli.
Najbliższa msz św. będzie odprawiona w Warszawie w niedzielę, 19 marca, w dzień św. Józefa – patrona naszego duszpasterza i w siódmą rocznicę jego posługi dla Ormian.

mag

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej