default_mobilelogo
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

11 MARCA 2023, SOBOTA, Ew. Mt 13, 44

PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE*
Nie sprzedałem tego, co przemija, gdy znalazłem skarb w roli; mój Nieprzyjaciel ukradł mi go, a w zamian dał mi to, co można mi było zabrać.
Ty jesteś skarbem niebieskim, błagam więc Ciebie z całego serca, daj mi tę mądrość, bym umieścił mój skarb w niebie i utrzymywał na wyżynach myśli mego serca.
Tego skarbu nie uniesie tajemnie złodziej nocny, jest on bowiem bezpieczny, strzeżony czujnie wedle Twoich świetlanych nakazów.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej