default_mobilelogo

W Kościele katolickim rozpoczął się Wielki Post – okres pokuty i oczekiwania na Wielkanoc. W ormiańskim Kościele Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczął się od Niedzieli Dobrego Życia 19 lutego 2023 r. Poniedziałek, 20 lutego, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
W tym czasie odprawiane są specjalne obrządki. Jednym z nich jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej  - ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉ.
Jest to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Wierni, przechodząc do 14 stacji, upamiętniają całą drogę Jezusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej odbywa się w każdy piątek, aż do Wielkiego Piątku.
Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). Na jej powstanie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża św., pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia męki Chrystusa dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto Maurizio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył drogę krzyżową w rzymskim Koloseum.

Ո՜վ աստուածային Փրկիչ, ցանկանում եմ խոնարհ սրտով մտաբերել քո դառնակսկիծ չարչարանքներն ու մահը` լաւ ըմբռնելու համար Խաչի վրայ քո զոհուելու իմաստը, դէպի մարդկութիւնը տածած քո անսահման սէրը, բայց, յատկապէս, մեր մեղքերի վատութիւնն ու ծանրութիւնը, որոնք Գողգոթայի արիւնոտ ճանապարհին քո կրած տառապանքների պատճառ եղան. Ամէն։
(O boski Zbawicielu, chcę z pokornym sercem rozważyć Twoją mękę i śmierć, lepiej zrozumieć sens Twojej ofiary na Krzyżu, Twoją bezgraniczną miłość do ludzi, a szczególnie zło naszych grzechów i ogrom Twoich cierpień w krwawej drodze na Golgotę. Amen.)

z drogi Krzyżowej w Panik (Armenia)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej