default_mobilelogo
18 stycznia 2023 r, rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie przebiegał od 18 do 25 stycznia pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).
Od 1975 r. co roku materiały na kolejne obchody Tygodnia Ekumenicznego przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy w tym roku są następujące:
1: Uczcie się postępować dobrze;   2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…;  
3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga;   4: Oto łzy znękanych;   5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi;   6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście;  7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”;   8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę.
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej