default_mobilelogo

W niedzielę 23 października 2022 r., w święto Odnalezienia Krzyża Świętego, z okazji pierwszej rocznicy objęcia urzędu Katolikosa - Patriarchy przez Rafała Piotra (Rafaela Bedrosa) XXI Minassiana, we wszystkich kościołach zostaną odprawione liturgie z modlitwą błagalną za Katolikosa (Մաղթանաց կարգը).

24 października 2021 r. odbył się w Bejrucie (Liban), w katedrze patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego ingres nowego patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI, stanowiący oficjalne przejęcie przez Niego tego urzędu. Wybrany został 23 września 2021 r. przez biskupów zgromadzonych na Świętym Synodzie Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, jako następca zmarłego w maju Grzegorza Piotra (Krikora Bedrosa) XX Ghabroyana [więcej TUTAJ].
 „Początkiem mojego kapłaństwa, tu w Libanie, była wojna bratobójcza, a dziś, na początku mojego panowania, wracam tutaj, do wiecznie zielonych cedrów, do naszej Ojczyzny, aby dzielić z moimi siostrami i braćmi wszystkie trudy i cierpienia.” (24.11.2021, słowa Katolikosa Rafała Piotra XXI).
Specjalną liturgię w intencji Patriarchy rozpocznie odśpiewanie modlitwy, po niej następuje czytanie fragmentu z listu do Hebrajczyków, w którym św. Paweł zachęca do posłuszeństwa i uległości wobec zwierzchników, do modlitwy za nich.
W dalszej kolejności czytany jest fragment z Ewangelii wg. św. Jana: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach" (J 10, 11-13). Ceremonię kończą modlitwy w intencji pokoju, Kościoła i Patriarchy, zamyka odśpiewanie hymnu Կեցո զորդի ... (Spójrz Synu…).

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej