default_mobilelogo

Karta tytułowa dzieła Andrzeja Gabriela Kasparowicza, Ray roskoszy w Męczeńskie roże, wstydu Panieńskiego lilie Powtornie w Armenii zaszczepiony, Lwów 1750 (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imienia W. Stefanyka).

W Ośrodku kolejne ciekawe odkrycia.

1. Starodruk poświęcony kultowi ormiańskich świętych, autorstwa ks. Andrzej Gabriela Kasparowicza (1717-1785) - z urodzenia lwowianina, syna Eliasza. Dzieło dedykowane jest kultowi ormiańskich świętych, powstało, aby kształtować formację duchową ormiańskich benedyktynek. Autor był proboszczem katedry ormiańskiej i protonotariuszem apostolskim, spowiednikiem konwentu benedyktynek ormiańskich i być może także współautorem ich kroniki klasztornej. Na kartach tytułowych swych publikacji nazywał siebie „spowiednikiem ordynaryjnym” (albo „ordynariuszem”) benedyktynek „konwentu lwowskiego w mieście będących”, czyli ormiańskich, gdyż benedyktynki łacińskie miały klasztor poza murami miasta. 
TUTAJ cały tekst autorstwa prof. Andrzeja A. Zięby.

2. Pracownik Ośrodka dr Tomasz Krzyżowski odnalazł w Archiwum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w Watykanie materiały archiwalne na temat sytuacji archidiecezji lwowskiej w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym (do 1958 roku). Wśród dokumentów znalazły się raporty księży o sytuacji Kościoła ormiańskiego, dekrety Stolicy Apostolskiej, korespondencja patriarchy Grzegorza Piotra XV Agadżaniana oraz petycje Ormian z Polski w sprawie zachowania obrządku ormiańskiego (Michała Bohosiewicza, Bronisława Roszki, Jana Agopsowicza i innych). 

żródło: strona Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej