default_mobilelogo

52 numer „Awedisu", który właśnie się ukazał, odnotowuje wszystkie letnie wydarzenia. Znajdują się tu relacje z dni ormiańskich, koncertów, warsztatów, konferencji, wystaw – zwłaszcza wspaniałej ekspozycji w Collegium Maius w Krakowie „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość” – które wypełniły ostatnie miesiące. Poza tym – w 30. rocznicę śmierci przypadającą 26 września br. – artykuł „Młodość księdza Filipiaka" dr. Tomasza Krzyżowskiego, przypomina postać nieodżałowanego ks. Kazimierza Filipiaka (1910-1992), niezwykle zasłużonego dla polskich Ormian.

Choć z pochodzenia był Polakiem, to z przekonania Ormianinem, niezwykle wrażliwym na zachowanie obrządku ormiańskiego. Był nie tylko duszpasterzem i propagatorem kultu Matki Bożej Łaskawej, ale także kustoszem pamiątek ormiańskich, które uratował po II wojnie światowej i ze Stanisławowa przetransportował do Polski. Przyjrzyjmy się bliżej jego drodze życiowej, która z Tymbarku w Małopolsce zawiodła go na kresy Kresów, czyli do Stanisławowa. (...)

zdjęcie: Kazimierz Filipiak – brat Augustyn w Zakonie Franciszkanów
Bernardynów (1926 r.); Awedis nr 52

 » cały artykuł w Awedisie Nr 52 - Jesień 2022 (PDF)


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej