default_mobilelogo
ŚWIAT

28 października 2022 r. w Rzymie, w bazylice św. Jana na Lateranie o godzinie 12.00, ma się odbyć uroczystość rozpoczynająca kolejny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Patriarchy kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana na szczeblu eparchialnym (diecezjalnym).
Od 18 września 2022 r. trwa 40-dniowa modlitwy przed tym wydarzeniem. Te dni, aż do 28 października, mają przypomnieć życie, cnoty, znaki świętości i cudów kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana.
Więcej, codziennie na profilu: Cardinale Gregorio Pietro XV Agagianian Կարտինալ Գրիգոր Պետրոս ԺԵ Աղաճանեան.

Informacja o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego została ogłoszona 22 marca 2020 r [TUTAJ dokument]. 
Wieloletnim współpracownikiem i sekretarzem kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana był polski Ormianin, ks. Grzegorz Petrowicz.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej