default_mobilelogo
   
  Karta tytułowa dzieła Andrzeja Gabriela Kasparowicza, Ray roskoszy w Męczeńskie roże, wstydu Panieńskiego lilie Powtornie w Armenii zaszczepiony, Lwów 1750 (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imienia W. Stefanyka).  

W Ośrodku Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, w ramach prac nad monografią poświęconą ormiańskim benedyktynkom, dokonano kolejnego ciekawego odkrycia naukowego. Tym razem jest to starodruk poświęcony kultowi ormiańskich świętych, autorstwa ks. Andrzej Gabriela Kasprowicza (1717-1785) ze Lwowa. Więcej możemy dowiedzieć się z bardzo ciekawego tekstu autorstwa prof. Andrzeja A. Zięby, do którego link znajduje się poniżej.
Przytaczamy tylko kilka zdań:
"Ksiądz Kasparowicz zdobył w swoich czasach rozgłos jako wybitny kaznodzieja i pisarz religijny języka polskiego. Był proboszczem katedry ormiańskiej i protonotariuszem apostolskim. Promował kult maryjny i z tej racji związał się z karmelitami w Berdyczowie, gdzie wydawał prace mariologiczne. Spowiednikiem konwentu benedyktynek ormiańskich był od co najmniej 1766 roku i być może także współautorem ich kroniki klasztornej. Na kartach tytułowych swych publikacji nazywał siebie „spowiednikiem ordynaryjnym” (albo „ordynariuszem”) benedyktynek „konwentu lwowskiego w mieście będących”, czyli ormiańskich, gdyż benedyktynki łacińskie miały klasztor poza murami miasta. (...)"

"Dzieło księdza Kasparowicza miało charakter wybitnie etniczny. Świadczy o tym już wierszowa dedykacja dla narodu ormiańskiego, zamieszczona na wstępie:

Starożytny narodzie, ku • Twoiey ozdobie, • Z ochotą ofiaruię, własne  • Twoie Tobie.
Niech cię krolestwa Twego • Utrzymuią Święci  • Authora niewypuszczay  • Z serca y pamięci.  (...)"

 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej