Papież na Wielki Post: nie ustawajmy w czynieniu dobra

W tegorocznym orędziu na Wielki Post Papież zwraca uwagę, że ten okres liturgiczny jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Franciszek zaprasza do nawrócenia i zmiany mentalności, aby stawać się współpracownikami Boga w zasiewaniu dobra i dzieleniu się nim.
Ojciec Święty zaznacza, że pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych oraz w naszych codziennych relacjach, także w najprostszych gestach życzliwości. Dla Boga liczy się każdy, choćby najprostszy akt miłości, który nigdy nie zostanie zapomniany. 
Papież przypomina, że Wielki Post niesie również wezwanie, aby nie ustawać w modlitwie.

Papieskie orędzie na Wielki Post. "Niech ten czas pozwoli nam doświadczyć pocieszenia płynącego z wiary"
» w. j. polskim          » omówienie w j. Ormiańskim