default_mobilelogo

18 MARCA 2022, PIĄTEK, ew. Mt 13, 24-30

PRZYPOWIEŚĆ O KAKOLU*
Na polu mej marnej duszy, na której zasiałeś dobre ziarno,
gdy moja biedna dusza usnęła. Nieprzyjaciel posiał kąkol.
Oby on najpierw, w czasie żniwa, został zebrany i zabrany ode mnie,
abyś Ty zebrał razem pszenicę Łaski, a kąkol - wrzucił w ogień piekielny.
 

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej