default_mobilelogo
Trudno przewidzieć rozmiar niewyobrażalnych tragedii i niepowetowanych zniszczeń, jakie będą skutkiem okrutnej wojny w wyniku bezwzględnej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Również tych stanowiących wielowiekowe dziedzictwo kultury.
      
Film o zabezpieczaniu zabytków Lwowa na wypadek ostrzału, w tym Katedry Ormiańskiej.
Lwów. Wczoraj (5.03.2022 r.) na facebooku pojawiła się informacja ze zdjęciem, pokazująca zabezpieczanie drewnianej kaplicy zwanej „Golgotą”, znajdującej się na dziedzińcu Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Widać jej fragmenty za obudową ochronną. 
Sama figura Chrystusa, najstarszy jej elementem, która może pochodzić z XV wieku, została wyniesiona, ze względów bezpieczeństwa, do specjalnego schronu przeciwlotniczego. Po raz ostatni była chroniona podczas ll wojny światowej.
Zabezpieczane jest też wiele innych, często bezcennych obiektów w tym mieście. Decyzję o ochronie zabytków przed działaniami wojennymi podjęła Rada Miejska Lwowa. 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej