default_mobilelogo

Po śmierci śp. Wielce Błogosławionego patriarchy Krikora Bedrosa XX Ghabroyana, w patriarchacie ormiańskiego Kościoła Katolickiego rozpoczęły się prace zmierzające do wyboru Jego następcy.

Wczoraj, 2 czerwca 2021r., został ogłoszony termin sesji Świętego Synodu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego w klasztorze w Bzommar. Będzie mu przewodniczył arcybiskup Bedros Miriatian, obecny administrator Kościoła patriarchalnego (archieparcha Aleppo, Syria).

SYNOD ZBIERZE SIĘ WE WTOREK 22 CZERWCA 2021 R,
BY WYBRAĆ 21. KATOLIKOSA PATRIARCHĘ WIELKIEGO DOMU CYLICJI,
ZWIERZCHNIKA CAŁEGO ORMIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej