default_mobilelogo
 Św. Rypsyma i św. Gajane
Wizerunek św. Rypsymy znajdujący się w zbiorach Archiwum Polskich Ormian

Św. Rypsymy - Surp Hripsime - Սուրբ Հռիփսիմէ
(święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św.Rypsymy - Syrpoc Hripsimianc, - Սրբոց Հռիփսիմեանց)
Św. Gajane - Surp Gajane - Սուրբ Գայիանէ
(święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św. Gajany - Syrpoc Gajanianc, Սրբոց Գայիանեանց)

Dziś i jutro wspominamy pierwsze męczennice Armenii, których męczeńska śmierć leży u podstaw wprowadzenia chrześcijaństwa w tym kraju: Rypsymę (Surp Hripsime), Gajane i ich towarzyszki - grupę ok. 40 dziewcząt, które pod przewodnictwem Gajany poświęciły się Bogu, wybierając życie w bezżeństwie. Ich męczeństwo i kult stały się, jak się wyraził Ukstanes z Sebasty, „instrumentem nawrócenia Armenii, oraz „przyczyniły się bez wątpienia do utwierdzenia i scementowania chrześcijaństwa" tego kraju.
Podczas prześladowań uciekły z Cesarstwa Rzymskiego i ok. 300 r. schroniły się w Armenii. Tam jednak, ówczesny pogański król Trdat III, który daremnie zabiegał o rękę jednej z nich - Rypsymy, skazał je wszystkie na śmierć przez ukamienowanie.

» o Św. Rypsymie i św. Gajane 
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 
» książeczka z modlitwą do św. Rypsymy (PDF; w j. ormiańskim, polskim, transkrypcja)


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej