default_mobilelogo
Cachkazart  -  Ծաղկազարդ

Niedziela Palmowa jest pamiątką wjazdu Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed świętem Paschy i kilka dni przed swoją Męką. Na początku Wielkiego Tygodnia dołączamy do tego ogromnego tłumu, który idzie za Jezusem, wielbi Go radosnymi okrzykami i śpiewem, wyznając w ten sposób swoją wiarę. Niesiemy w rękach palmy albo inne gałązki czy kwiaty: w tradycji ormiańskiej i polskiej są to często gałązki wierzby, które mają takie same znaczenie, wyrażając cześć dla Przybywającego w imię Pańskie, ale także wiarę w Niego.
W liturgii ormiańskiej rzadziej używa się nazwy Niedziela Palmowa (Armavenyac Kiraki), częściej Niedziela Kwietna (Ծաղկազարդ, Caghkazard, dosłownie: Udekorowana kwiatami, ukwiecona, kwietna). Także w polskiej tradycji kiedyś nazwano ją Niedzielą Kwietną.

W niedzielę Palmową są błogosławione palemki, które przynosimy do kościołów na pamiątkę tych, którzy wówczas witali Jezusa (w tradycji ormiańskiej gałązki wierzbowe są przygotowane w kościele czy przed kościołem, tam są błogosławione i wtedy biorą je wierni).
Chociaż najbardziej pożądane jest błogosławieństwo podczas liturgii kościelnej (także tej transmitowanej i za pośrednictwem transmisji), należy jednak pamiętać, że błogosławić może każdy ochrzczony. Przypomnijmy: to bardzo cenne, gdy rodzice błogosławią swoje dzieci przez całe ich dzieciństwo robiąc krzyżyk na ich czole, podczas I Komunii Świętej czy przed wyjściem z domu przed ślubem.

Poniżej modlitwa z rytuału ormiańskiego na błogosławieństwo palm, które w tym wyjątkowym roku pandemicznym możemy odmówić w domu
(po przeżegnaniu się i odmówieniu Ojcze nasz):

Boże, który pobłogosławiłeś lud Twój, który wyszedł powitać
Jezusa, Syna Twego, niosąc gałązki palmowe;
pobłogosław te gałązki, które my Twoi słudzy
przynieślimy na większą chwałę Imienia Twego.
Niech na nasz dom, do którego przynieślimy te gałązki,
i na wszystkich jego mieszkańców zstąpi Twoje błogosławieństwo,

a Twoja Prawica niech zachowa w zdrowiu duszy i ciała tych,
których odkupił Jezus Chrystus, nasz Pan,
przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Któremu należy się chwała, panowanie i cześć,
teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen

Odmówić „Chwała Ojcu i Synowi…” albo nadto inne modlitwy.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz 

» Ewangelia wg św. Mateusza 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej