default_mobilelogo

V. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu, czyli 28. dzień „o chlebie i soli”.
Przypomnienie o potrzebie modlitwy!

Nie ma mocnej wiary ani prawdziwego chrześcijaństwa bez modlitwy. Przypomina o tym obecna ormiańska niedziela wielkopostna, w której Jezus wskazuje także, że ta modlitwa winna być: 

- regularna, systematyczna, wytrwała.
Jezus daje nam dziś przykład bezbronnej i bezsilnej wdowy, która wytrwale, z dnia na dzień, chodziła do sędziego z prośbą o pomoc, aż wreszcie jej prośby odniosły skutki (Łk 18, 1-14).
Ta przypowieść nosi tytuł: „O sędzim”, dlatego tę ormiańską niedzielę, w którą ona jest czytana, przyjęło się nazywać „Niedzielą sędziego” (Դատավորի կիրակի).
- ufna i pokorna, połączona ze szczerą wiarą w miłość Boga i Jego wszechmoc.
Mówi o tym przypowieść o celnika, które pełen skruchy, z poczuciem swej  niegodności, stał w Świątyni,  „nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!".

Wielki Post to okazja, by odkryć na nowo wartość modlitwy. Nie zniechęcać się do niej i jej nie zaniedbywać, nawet jeśli nie widzimy od razu jej skutków, nawet jeśli trudno nam się skupić, nawet jeśli napotykamy na różne przeszkody jak zmęczenie, nadmiar zajęć, odzwyczajenie się od rozmowy z Bogiem, itd.
Ona jest nam niezbędna jak tlen do życia.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej