default_mobilelogo
św. Jan Chryzostom (Złotousty)
Najbliższa niedziela, 15 listopada, będzie I. Niedzielą Postu, okresu przed Bożym Narodzeniem, Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej (hisnakac Araczin Kiraki Hisnakac - Ա. Կիրակի Յիսնակաց).
Kolejnym dniom bieżącego tygodniu, ją poprzedzającym, patronują następujący święci:
9 listopada
- św. Melitos (Սուրբ Մելիտոս), patriarcha Antiochii. św. Minas (Սուրբ Մինաս), egipski żołnierz, urodzony w Aleksandrii;
- św. św. Meles biskup, kapłan Buras lub Ephoras i diakon Szen (Մելէս Եպիսկոպոս, Բուրաս կամ Եփորաս քահանայ եւ Շէն սարկաւագ);
10 listopada
- św. Jan Chryzostom (Złotousty; Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան), biskup Konstantynopola, doktor Kościoła, uznawany za największego kaznodzieję kościoła Wschodu;
12 listopada
św. Guriasz, Samonas i Abibas (Սուրբ Գուրիաս, Սամոնաս եւ Աբիբաս), trzej męczennicy;
- św. Romanos (Սուրբ Ռոմանոս), samotny mnich z Antiochii;
- św. Hiusikos (Սուրբ Հիւսիքոս հռովմայեցի), rzymski żołnierz;
14 listopada
św. Andrzej (Սուրբ Անդրէասի) i św. Filip (Սուրբ Փիլիպպոս), apostołowie.
oprac. EŁ, konsultacja prof. Andrzej Pisowicz
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej