default_mobilelogo
 ‹ Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - Gdańsk, 26 maja 2019 r.

W lipcu tego roku minęła 25 rocznica, posługi Księdza Prałata Cezarego Annusewicza polskim Ormianom w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, oraz 11. sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Z okazji jubileuszu przekazaliśmy Księdzu list z wyrazami naszej ogromnej wdzięczności za lata pracy, zwłaszcza przy odbudowie parafialnego kościoła, który dzięki Księdzu powstał z wojennych ruin. Ksiądz Cezary, przez wszystkie lata dbał o podtrzymywanie kultu Matki Bożej Łaskawej, organizując doroczne Triduum w rocznice koronacji Cudownego Obrazu w 1937 roku. List z podziękowaniami podpisali przedstawiciele większości organizacji ormiańskich w Polsce. Dzięki Jego staraniom, od 2007 roku kościół świętych Piotra i Pawła stał się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w którym każdego 15 sierpnia, gromadzą się pątnicy z całej Polski.

Drogi, Kochany Księże, raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu,
życząc dalszych lat w zdrowiu pod opieką Matki Boskiej Łaskawej.

W lipcowym numerze gdańskiej edycji “Gościa Niedzielnego” prócz historii kościoła p.w. świętych Piotra i Pawła znalazły się też informacje o Sanktuarium i cudownym obrazie Matki Bożej Łaskawej: » Gość Niedzielny

za: » Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej