default_mobilelogo

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Święta Wielkanocy przeżyliśmy w skupieniu Triduum Paschalnego, w radości Zmartwychwstania Pańskiego i wspominając naszych zmarłych.

W tym roku mija 99. rocznica Ludobójstwa Ormian dokonanego w osmańskiej Turcji. Naszym obowiązkiem jest pamięć o ofiarach Medz Jeghren i modlitwa za ich dusze, w tym za Ormian-katolików, razem z bł. Ignacym Malojanem, ormiańskokatolickim biskupem-męczennikiem, wyniesionym na Ołtarze przez bł. Jana Pawła II.

Zachęcam do przybycia na msze święte ormiańskokatolickie, które odprawię w intencji dusz pomordowanych w czterech miastach:

CZWARTEK, 24 KWIETNIA 2014 r.

Warszawa, g. 18.00, kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Przed kaplicą zapalimy także Znicz Pamięci, przy którym kłaść będziemy kwiaty za ofiary Ludobójstwa, łącząc się tym gestem z Ormianami, którzy w Erywaniu składają tego dnia kwiaty przy zniczu-pomniku ofiar – Cycernakaberd.

SOBOTA, 26 KWIETNIA 2014 r.

Kraków, g. 16.00, kościół św. Mikołaja, ul. Kopernika 9.

Po mszy św. – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod chaczkarem.

NIEDZIELA, 27 KWIETNIA 2014 r.

Gliwice, g. 10.00, kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska.

Po mszy św. – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod chaczkarem.

Wrocław, g. 16.30, kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała (przy ul. Świdnickiej, centrum miasta).

Szczegółowy program uroczystości organizowanych w Krakowie i Wrocławiu znajdą Państwo tu:
Kraków – http://www.otk.armenia.pl/new/images/24-04-2014.jpg
Wrocław – http://www.top.ormianie.pl

Z Panem Bogiem,

ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ

proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej