default_mobilelogo
Stacja I
Stacja II
Stacja III

Stacja IV
Stacja V
Stacja VI
Stacja VII
Stacja VIII
Stacja IX
Stacja X
Stacja XI
 Stacja XII
Stacja XIII
Stacja XIV
Nabożeństwo drogi krzyżowej jest owocem rosnącej w Kościele pobożności ku czci Męki Pańskiej. Jej największymi zwolennikami byli św. Bernard z Clairvaux (+1153), św. Franciszek z Asyżu (+1226) i św. Bonawentura (+1274).

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). Na jej powstanie niewątpliwie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża św., pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia Męki Chrystusa dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.

Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto Mauritio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył Drogę Krzyżową w rzymskim Koloseum. Papież ten w tym samym roku wydał specjalne Breve, na mocy którego stacje Drogi krzyżowej zaczęto erygować w kościołach parafialnych (św. Leonard osobiście erygował 571 Dróg Krzyżowych w kościołach na terenie Itali). Nabożeństwo to szczególnie rozwinęło się w Holandii i Włoszech; praktykowało go wielu świętych.

W tym roku w Wielkim Poście Drogi Krzyżowej nie możemy odprawiać w dotychczasowej formule. W związku z pandemią koronawirusa nie gromadzimy się we wspólnotach, kościołach. Drogę Krzyżową można też odprawić w domu.

Odprawmy ją wspólnie.

ROZWAŻANIA DO STACJI - PO KLIKNIĘCIU NA JEJ NUMER.

Droga Krzyżowa z rozważaniami ks. dr. Bartosza Mitkiewicza
(parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu); 
żródło: FB


KRZYŻ CHRYSTUSA SZKOŁĄ MIŁOŚCI

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a nie byłoby we mnie miłości, stałbym się podobny do miedzi brzęczącej lub cymbału dźwięczącego. Gdybym posiadał także dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, lecz nie miałbym miłości, byłbym niczym. Gdybym też rozdał wszystko co posiadam i ciało wydał na spalenie, a nie miałbym miłości, niczego bym nie zyskał" (1 Kor 13, 1-3).

Nawet najbardziej heroiczny czyn nic nie znaczy bez miłości. Ona jest sensem dobra i ofiary. Ona jest miarą naszego człowieczeństwa i gwarantem udziału w życiu Boga.
Przychodzimy do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, aby doświadczyć Jego Miłości i nauczyć się, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie (por. J 15, 13). Jezus ukochał nas taką właśnie miłością. 

ilustracje: Droga Krzyżowa autorstwa Mateusza Środonia
w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Warszawie,
fot. Kamil Szumotalski/ALETEIA; 
żródło: https://pl.aleteia.org/2018/02/16/ile-stacji-ma-droga-krzyzowa/


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej