Abp Rafael MinassianZ kilkudniową wizytą w Polsce przebywa Ks. Abp Rafael Minassian, Ordynariusz Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian-katolików. Dostojny gość podczas swojego pobytu odprawi w Warszawie Mszę św. ormiańskokatolicką. W imieniu Ks. Arcybiskupa Minassiana i Ks. proboszcza Rafała Krawczyka zapraszamy na uroczystą liturgię:

CZWARTEK, 3 KWIETNIA 2014 r.
Warszawa, g. 17.30, kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67. Pontyfikalna Msza św. ormiańskokatolicka.