default_mobilelogo
fot. Zbyszek Kordys
28 września 2019 r. zmarł
Pan IZYDOR STATKIEWICZ
Pogrzeb odbędzie się
w sobotę, 5 PAŹDZIERNIKA 2019 R. o godzinie 11.10 (msza św.)

na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Od zawsze związany ze środowiskiem wrocławskim Polskich Ormian. Ale również był w kontakcie ze środowiskiem warszawskim i krakowskim (wieloletni członek Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego).
Był człowiekiem prawym, serdecznym i życzliwym. Zawsze dzielił się z nami ważnymi informacjami, szeroko je rozsyłając. O ciekawych wydarzeniach, koncertach czy artykułach prasowych dotyczących kultury i historii Ormian. Był więc, można powiedzieć,  jedną z najaktywniejszych - choć nie często z domu wychodził - osób w  naszym środowisku ormiańskim, szczerze zainteresowany tym, co się w nim dzieje.
Długo i ciężko chorował. Przy sporych ograniczeniach w poruszaniu się, jak tylko mógł, bywał na większości Mszy św. ormiańskokatolickich i naszych spotkań.
Wielki żal i smutek, że odszedł...
Rodzinie Pana Izydora składamy szczere wyrazy współczucia

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.  Amen.
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej