default_mobilelogo


T


Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ - Sznorawor Surb Cnund
Szczęśliwego Świętego Narodzenia
czyli: błogosławionego Bożego Narodzenia!

Bożonarodzeniowe życzenia wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą kieruję do wszystkich Ormian w Polsce,
ich sympatyków i przyjaciół, do licznych Rodzin polsko-ormiańskich,
dziękując zarazem dobremu Bogu, że możemy spotykać się na ormiańskiej liturgii, podtrzymywać więzi i kultywować ormiańskie tradycje religijne i kulturowe.

Narodzenie Jezusa i Jego Chrzest będziemy świętować także 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego, gdy wraz z Ormianami na całym świecie będziemy pozdrawiać się słowami:
Christos cnav jev haytnecav! - Orhnyal e haytnutyun Christosi
Chrystus się narodził i objawił – Błogosławione jest objawienie Chrystusa.

Jak w każdej liturgii przy przekazaniu znaku pokoju śpiewamy:
„Chrystus objawi się między nami, Ten, który jest Bogiem tu zasiądzie…”,
tak niech te Święta będą czasem objawienia się Bożego pokoju i miłości w nas i wokół nas.

Ks. Józef Naumowicz


T

 
  

  

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej