default_mobilelogo
»PARAFIA CENTRALNA

W czasie naszej ostatniej mszy św., piątej niedzieli adwentu, przed świętami Bożego Narodzenia w Parafii Centralnej, ks. Józef Naumowicz mówił o wielości i różnorodności kościołów i obrządków. Również w Polsce w pierwszych latach powojennych, istniało wiele obrządków wschodnich, nie mających własnego biskupa. Obecnie obrządek ormiańskokatolicki ma zwierzchnika w osobie abpa metropolity warszawskiego.

Kiedy powstawało święto Bożego Narodzenia, powstały dwie formy obchodzenia tego święta. W Jerozolimie i Palestynie przyjęto objawianie Chrystusa jako jego przyjście i objawienie się światu i obchodzono to razem z chrztem. Tak 6 stycznia powstało święto, zwane EPIFANIĄ. W ormiańskim kościele apostolskim święto objawienia obchodzone jest 6 stycznia.

W tym czasie na zachodzie, w Rzymie, przyjęto 25 grudnia za święto Narodzenia Jezusa Chrystusa. Obrządek ormiańskokatolicki przyjął datę świętowania narodzin Chrystusa 25 grudnia, ale w nawiązaniu do tradycji obchodzi święto Objawiania Chrystusa i zarazem Jego chrztu w dniu 6 stycznia. Stąd Ormianie katolicy obchodzą święto podwójnie i 25 grudnia i 6 stycznia, święta narodzin, objawienia i zarazem chrztu Chrystusa.

Najważniejsze jest jednak to co mówi dzisiejsza ewangelia, zaufanie Chrystusowi i wiara w Jego naukę, która daje mam siły, moc wytrwania i podtrzymuje.

Za zakończenie mszy alumni Narek, Ahanon i Aron opowiadali jak święta Bożego Narodzenia są obchodzone w Armenii. Dzień 25 grudnia jest tam zwykłym dniem pracy, tylko w liceum oo. Mechitarystów, do którego oni uczęszczali, starali się w czasie adwentu, przyjmować zobowiązania np. powstrzymywania się od jedzenia słodyczy, a 25 grudnia otrzymywali świąteczny posiłek.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 » ks. prof. Józef Naumowicz o Bożym Narodzeniu (2017)

      

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej