default_mobilelogo
 Kościół ormiańskokatolicki w Erywaniu.
Reprodukcję obrazu
Matka Boża z Nareku (Holy Mother of Narek),
namalowanego przez Ariela Agemiana
(1904-1963).
Olejny oryginał znajduje się w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie.
Obraz przedstawia NMP z dzieciątkiem na ręku i modlącego się św. Grzegorza z Nareku.

I niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (
Ա. Կիրակի Յիսնակաց)
W obrządku ormiańskim już teraz zaczyna się przygotowanie do święta Narodzenia Jezusa i Objawienia Bożego (Epifanii), zwane „Pięćdziesiątnicą” (hisnakac).
To przygotowanie różni się długością w zależności od wyznania: katolicy mają cztery niedziele adwentu przed Bożym Narodzeniem (stąd w tym roku adwent zaczyna się w niedzielę 3 grudnia), prawosławni - 40 dni przygotowania do Bożego Narodzenia (ten okres nazywają „postem Filipowym”, gdyż zaczyna się on we wspomnienie św. Filipa Apostoła), w obrządku ormiańskim przygotowanie jest dłuższe, trwa 50 dni i obejmuje siedem niedziel przypadających przed 6 stycznia. Okres ten nosi formalną nazwę: „Pięćdziesiątnica” (hisnakac), chociaż popularnie jest też określany zachodnim terminem „adwent”.
Ten długi okres oczekiwania i przygotowania ma to samo znaczenie we wszystkich obrządkach: przysposobić nas, by Bóg mógł się w nas narodzićobjawić w naszym życiu.
W całym tym okresie niech nam towarzyszy zamieszczony obok obraz z ołtarza kościoła ormiańskokatolickiego w Erywaniu (podobny jest w Gliwicach), byśmy mogli, jak św. Grzegorz z Nareku, mieć przed oczyma Maryję Bożą Rodzicielkę i przychodzącego na świat naszego Zbawiciela; byśmy mogli wciąż o tej tajemnicy wcielenia – Słowo Boże staje się ciałem, Bóg staje się człowiekiem – pamiętać, ją rozważać i adorować, nią się zachwycać.
W I niedzielę adwentu (Pięćdziesiątnicy bożonarodzeniowej) Ewangelia przypomina o modlitwie. Jezus uczy modlitwy skierowanej do Boga Ojca, ale mówi także o wartości wytrwałej, regularnej modlitwy.

 » Ewangelia wg św. Łukasza (11, 1–13)

„Bóg Ojciec”, który zawsze „jest” – jak głoszą napisy – tchnie w ulepionego z gliny Adama swego ducha, daje mu życie, umieszcza w nim swój obraz, a potem, by ocalić ludzi, posyła swego Syna na świat, by stał się człowiekiem i złożył ofiarę „dla naszego zbawienia”.
W tym tygodniu, 21 listopada przypada wspomnienie Ofiarowania Maryi w Świątyni. Według tradycji, Maryja od trzeciego do piętnastego roku życia przebywała w świątyni jerozolimskiej. Był to okres jej wewnętrznego przygotowania do powołania bycia Matką Boga.

 Po prawej  malowidło w tym samym kościele ormiańskokatolickim w Erywaniu, utworzone na podst. słynnego reliefu z Norawanku z XIV w., z przedstawieniem postaci Boga Ojca, bardzo rzadko występującym w sztuce ormiańskiej.

ks. prof. Józef Naumowicz 


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej