default_mobilelogo
Małgorzata Malcher ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu w 1976 r. Równolegle studiowała Podstawowe Problemy Techniki na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1981 r. uzyskała dyplom. W okresie studiów śpiewała w chórze kameralnym Wrocławscy Madrygaliści,a od początku lat osiemdziesiątych aż do 2000 roku, zawodowo w chórze kameralnym Cantores Minores Wratislavienses.
Po ukończeniu studiów realizowała się zawodowo w obu dziedzinach. Rozpoczęła pracę w oświacie i w ramach doskonalenia zawodowego ukończyła podyplomowe studia w zakresie Edukacji Matematycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako ceniony dyrygent chórów szkolnych i nauczyciel matematyki została w 1991 roku nagrodzona Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania.
Z początkiem nowego stulecia powróciła do odradzającego się chóru kameralnego Wrocławscy Madrygaliści, uczestniczyła w próbach, koncertach oraz w kłopotach związanych z brakiem stałego dyrygenta. Po kilkukrotnych zmianach kierownika artystycznego zespołu w 2003 roku została dyrygentem Wrocławskich Madrygalistów. Chór ten prowadziła do 2013r. Pod Jej batutą i kierownictwem artystycznym Wrocławscy Madrygaliści tworzyli oprawę muzyczną mszy ormiańsko-katolickich celebrowanych przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz muzyczną oprawę mszy poświęconych pamięci ks. Aleksandra Zienkiewicza „Wujka” w kościele pw. św. Piotra i Pawła. Uczestniczyła w programie muzycznym dla chórów szkolnych Śpiewający Wrocław, a zespoły pod jej kierownictwem artystycznym zdobywały nagrody i wyróżnienia. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie dn. 16 września 2017r.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej